Thursday, April 17, 2008
เส้นผมไขปริศนา
By Joeadmin @ 1:23 PM :: 6743 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ปัจจุบันเราใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบสังคม หลักนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้รู้ความจริงในคดีต่างๆ และสามารถไขปริศนาในคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น "เส้นผม" เป็นหลักฐานสำคัญในการไขปริศนาคดีต่างๆได้จริงหรือ

      แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม อธิบายว่า สำหรับเส้นผมถ้าจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาไขปริศนาคดีต่างๆ โดยหลักแล้วจะมีขั้นตอนในการตรวจ คือ การสังเกตจากภายนอก คือ สภาพภายนอก เปลือก หน้าตัด จากนั้นก็ดูโครงสร้างภายใน คือ นำไปส่องกล้อง และขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบทางเคมี หรือ ทดสอบทาง DNA เส้นผมจะให้คำตอบคือ ประการแรก โครงสร้างภายนอกสามารถบอกได้ว่าเส้นขนชนิดนี้เป็นขนสัตว์ ขนคน เป็นขนคิ้ว รักแร้ หรืออวัยวะเพศ

      เมื่อตรวจโครงสร้างภายในจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า medullary index ซึ่งคนแต่ละเชื้อชาติจะมีไม่เหมือนกัน และปริมาณเนื้อสี โดยจะใช้วิธีตัดเส้นผม ดูโครงสร้างภายใน โดยตัดเส้นผมตามยาว และตัดตามขวาง วิธีนี้ก็บอกได้ว่าเส้นผมของเชื้อชาติใด ถ้าเป็นคนผิวดำภาคตัดขวางก็จะเป็นรูปไข่ แต่เป็นเส้นผมของคนผิวสีอื่นภาคตัดขวางจะกลม ส่วนประการสุดท้ายที่จะใช้เส้นพิสูจน์มี 2 กรณี คือ

      กรณีที่1 จะดูว่าเส้นผมใคร โดยการตรวจ DNA ที่รากผมที่สามารถนำมาพิสูจน์น์ด้วยวิธีนี้ต้องเป็นเส้นผมที่ถูกดึงเท่านั้น เช่น คดีฆาตกรรมเหยื่อจะดึงจากผู้ร้าย หรือ ในกรณีที่อยากจะทราบว่าคนที่หายตัวไปมี DNA อย่างไร ผมที่ติดอยู่กับหวีสามารถนำมาพิสูจน์ DNA ได้แต่ถ้าเป็นผมมี่ร่วงหลุดออกมาเองจะใช้ไม่ได้

     กรณีที่2 ที่สามารถพิสูจน์ได้จากเส้นผมคือพิสูจน์หาสารเสพติดในเนื้อเส้นผม ซึ่งสารเสพติดที่อยู่ในเนื้อเส้นผม จะบอกได้ว่าเจ้าของเส้นผมเสพสารเสพติดชนิดใด และสามารถบอกเวลาการเสพสารเสพติดได้ว่าเสพเมื่อใด


TIPS
เส้นผมบนศีรษะคนเราจะมีวงจรในการเจริญซึ่งยาวต่อเนื่องกินเวลา 3-5ปี แล้วเข้าสู่ระยะหลุดร่วง เส้นผมที่หลุดร่วงออกไป จะหลุดไปเฉพาะเส้นผม ส่วนกระเปาะบริเวณโคนผมที่สังเกตเห็นเป็นสีขาวเล็กๆ คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดว่า เป็นรากผม จริงๆ แล้ว เป็นเพียงโคนผม ซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต ไม่ใช่รากผม ส่วนรากผมจะยังอยู่ที่หนังศีรษะ สามารถสร้างผมใหม่ได้อีก