Wednesday, April 16, 2008
คนแก่เท่านั้นจึงจะมีผมหงอก?
By Joeadmin @ 4:45 PM :: 4505 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ผมหงอกหลายคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนสูงอายุ จนมีความเชื่อว่าผมหงอกต้องเกิดกับคนสูงอายุเท่านั้น

      พ.ญ.ดร.พิมลพรรณ  กฤติยรังสรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง อธิบายว่า คนทั่วไปเริ่มมีผมหงอกตั้งแต่อายุประมาณ 30-40 ปีขึ้นไปสาเหตุที่ทำให้เกิดผมหงอกเกิดจากปัจจัยหลักที่สำคัญคือ เซลล์เม็ดสีบริเวณรากผมทำงานน้อยลง เส้นผมก็เหมือนกับเซลล์ผิวหนัง ในรากผมจะมีเซลล์สร้างเม็ดสีเหมือนกับเซลล์สร้างเม็ดสีที่ผิวหนัง เพราะฉะนั้นถ้าเซลล์สร้างเม็ดสีในรากผมทำงานน้อยลงผมก็จะเริ่มหงอก สาเหตุที่เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นอาจจะเกิดจากพันธุกรรม เราจะเห็นว่าบางคนมีผมดำ บางคนมีผมสีทอง หรือสีน้ำตาล บางคนอายุ 20ปี ก็มีผมหงอก แต่บางคนอายุ 50ปีแล้ว ผมก็ยังไม่หงอก

      ส่วนความเชื่อที่ว่ายิ่งถอนผมหงอก ผมก็ยิ่งหงอกมากขึ้นจริงหรือไม่ พ.ญ.ดร.พิมลพรรณ อธิบายเพิ่มเติมว่าปริมาณผมจะมากน้อยขึ้นอยู่กับรากผม รากผม 1 ราก สร้างผมได้ 1 เส้น ต่อให้ไปตัดหรือถอนก็ไม่สามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้ เพราะฉะนั้นผมหงอกที่ถูกถอนออกหนึ่งเส้น รากผมก็จะสร้างมาแค่หนึ่งเส้น ไม่สามารถสร้างขึ้นมากกว่านั้นได้

TIPS   สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 30 ปีแล้วมีปัญหาผมหงอกก่อนวัย นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังมีโรคร้ายแอบแฝงอยู่ ควรรีบไปพบแพทย์โรคผิวหนังเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด และจะได้หาทางรักษาอย่างถูกวิธี