Wednesday, April 16, 2008
โสม...สุดยอดอาหารบำรุง?
By Joeadmin @ 3:51 PM :: 4245 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      มีความเชื่อกันว่าโสม มีสรรพคุณทางยา สามารถบำรุงร่างกายให้แข็งแรง และเป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งความเชื่อนี้มีข้อจริงเท็จหรือไม่อย่างไร

      รศ.ดร.แก้ว  กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า โสม ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงโสมเกาหลี มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายเราได้หรือไม่ ความเชื่อนี้อาจจะมีความจริงอยู่บ้าง เนื่องจากโสมเป็นยาแผนโบราณ และโสมมีสารหลายชนิดซึ่งสามารถสกัดออกมาได้ แต่สารที่สกัดออกมาไม่ค่อยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่าใดนัก จึงมีคำถามว่าผู้ป่วยที่รับประทานโสมเพื่อบำบัดโรค จะทำให้โรคที่เป็นอยู่หายจริงหรือเปล่าและทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นจริงหรือไม่ และมีปัญหาว่า โสมจะต้องปลูกที่ประเทศเกาหลีเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะได้ผล หรือจะต้องปลูกที่ประเทศจีนเท่านั้น

      เนื่องจากลักษณะอากาศ หรือแม้กระทั่งความสูงจะทำให้โสมมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้านำโสมมาปลูกในประเทศไทยก็จะได้โสมเหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีสรรพคุณทางยาไม่เหมือนกับโสมที่ปลูกที่ประเทศเกาหลี ปัจจุบันมีการนำโสมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมากมาย แต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดรับรองว่า โสมสามารถใช้บำบัดโรคได้ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำมาจากโสมมีสรรพคุณตามคำโฆษณา แต่เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าควรเชื่อในคำโฆษณานั้นหรือไม่ ถ้ารู้สึกไม่สบายควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจว่าป่วยเป็นโรคอะไร สาเหตุเกิดจากอะไร สามารถรักษาได้หรือไม่ และผู้ป่วยมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร ข้อแนะนำคืออย่าทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันและหันไปใช้การรักษาแผนโบราณแต่เพียงอย่างเดียว

TIPS   การกินโสมในปริมาณเล็กน้อยเชื่อว่าจะช่วยต้านความเครียด แต่ถ้าในปริมาณมากจะมีฤทธิ์กดประสาทได้ และหากรับประทานเป็นระยะเวลานานๆ อาจส่งผลเสียได้ เช่น ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย ท้องเสีย นอนไม่หลับ เป็นต้น