Wednesday, April 16, 2008
อุ้งตีนหมี...มีคุณค่าทางอาหารสูง?
By Joeadmin @ 3:10 PM :: 12301 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      คนจีนโบราณมีความเชื่อว่าอุ้งตีนหมีเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารสำหรับบำรุงร่างกาย ถ้ารับประทานแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หลายคนจึงใฝ่ฝันที่จะได้รับประทานอุ้งตีนหมีสักครั้ง อุ้งตีนหมีมีสรรพคุณตามความเชื่อของคนจีนโบราณจริงหรือไม่

      รศ.ดร.แก้ว  กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า อุ้งตีนหมีเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งของหมีเท่านั้น แต่สิ่งใดก็ตามที่หายากคนมักจะชอบ ถ้าถามว่าอุ้งตีนหมีเหมือนอุ้งตีนหมูหรืออุ้งตีนสัตว์อื่นๆ หรือไม่ คำตอบคือเหมือนกันไม่มีความต่างกันแต่อย่างใด แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าอุ้งตีนหมีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะหมีเป็นสัตว์ที่แข็งแรง คนที่รับประทานอุ้งตีนหมีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่า เมื่อได้รับประทานสัตว์ที่แข็งแรง ตนก็น่าจะแข็งแรง ซึ่งเป็นความเชื่อของคนจีนโบราณที่ว่า ถ้าอยากจะแข็งแรงแบบไหนก็ต้องรับประทานของแบบนั้น

      ปัจจุบันก็มีการลักลอบรับประทานอยู่บ้าง ถามว่าการรับประทานอุ้งตีนหมีมีประโยชน์หรือไม่ คำตอบคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอุ้งตีนหมีคือได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน แต่ประโยชน์อย่างอื่น เช่นทำให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดมารับรองความเชื่อดังกล่าว เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รับประทานอุ้งตีนหมีก็ขอให้รับทราบว่าคุณได้ทำลายสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีส่วนสนับสนุนให้มันสูญพันธ์เร็วขึ้น วิธีการรับประทานอุ้งตีนหมีนั้นทารุณมาก คือ จะต้องกรีดเอาเลือดหมีออกมาก่อนแล้วนำเลือดไปผสมเหล้า เมื่อหมีตัวนั้นตายก็จะผ่าเอา อวัยวะต่างๆ เช่น อุ้งตีน อวัยวะเพศ และถุงน้ำดีไปปรุงเป็นอาหาร

TIPS   จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า อุ้งตีนหมีที่ผ่านการย่างไฟจนแห้งประกอบด้วยไขมัน 43.9% โปรตีน 55.23% สารประกอบไนโตรเจน 8.83% และฝุ่นผง 0.94%