Tuesday, April 15, 2008
โรคเบาหวาน...เกิดกับคนอ้วนเท่านั้น?
By Joeadmin @ 12:37 PM :: 6324 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      มีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดกับคนอ้วนเท่านั้น ความเชื่อดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่

      รศ.พญ.สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติ โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวาน และร่างกายมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน สาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคเบาหวานคือการที่เราไม่ออกกำลังกาย ซึ่งถ้าเมื่อใดมีภาวะอ้วนบวกกับไม่ออกกำลังกาย คนคนนั้นก็มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นออกกำลังกายน้อยลง ชอบรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด และดื่มน้ำอัดลมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้อาจส่งเสริมให้มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น

      ปัจจุบันพบผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมาก องค์การอนามัยโลกแถลงว่า 20 ปีข้างหน้าโรคเบาหวานจะเป็นโรคระบาด โดยเฉพาะในคนที่มีอายุน้อย เพราะฉะนั้นครอบครัวใดที่ประวัติครอบครัวมีคนเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดชนิด HDL น้อยและความดันโลหิตสูง ต้องเฝ้าดูบุตรหลานอย่าให้มีน้ำหนักเกิน เพราะถ้าบุตรหลานของท่านมีน้ำหนักเกิน และมีภาวะอ้วน โอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานก็มีเพิ่มมากขึ้น อาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุประมาณ 10 ขวบขึ้นไป ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวาน เมื่อลูกหรือบุตรหลานเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกิน พ่อแม่จะต้องนำลูกมาตรวจดูว่าเริ่มมีอาการของโรคเบาหวานหรือไม่ วิธีป้องกันการเกิดโรคเบาหวานที่ดีที่สุดคือ ควบคุมน้ำหนัก รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ และออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอ

TIPS   สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าคนที่รับประทานอาหารเช้ามีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า โดยอัตราการเกิดโรคอ้วนและภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานลดลง 35-50%