Thursday, April 10, 2008
เห็ดหลินจือ...ต้านมะเร็งได้?
By Joeadmin @ 2:52 PM :: 6660 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เมื่อพูดถึงเห็ดหลินจือคิดว่าคนทั่วไปคงจะรู้จักเป็นอย่างดี มีการโฆษณาสรรพคุณของเห็ดหลินจือกันไปต่างๆนานา เช่นเห็ดหลินจือ สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ คำถามก็คือเห็ดหลินจือสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้จริงหรือ

      คุณเนตรนภิส  ธนนิเวศน์กุล อาจารย์ผู้สอนวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า เห็ดหลินจือที่หลายคนชอบรับประทานไม่ว่าจะนำมาต้มกับน้ำแล้วดื่ม หรือทำเป็นเม็ดแค็ปซูล ซึ่งทำให้รับประทานง่ายขึ้นแต่มีราคาแพง มีการพูดถึงสรรพคุณของเห็ดหลินจือว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ เนื่องจากมีการค้นพบสารที่เรียกว่า beta d glucan ในน้ำที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ เมื่อนำไปศึกษาโดยใช้กับหนูในห้องทดลอง ก็พบว่าสารที่สกัดจากเห็ดหลินจือสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้และยังพบสารที่เรียกว่า ganoderic acid ซึ่งได้มีการนำไปศึกษาในหลอดทดลองกับเซลล์มะเร็ง พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน

      แต่การที่จะรับประทานเห็ดหลินจือให้ปลอดภัยนั้น ควรจะซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และเห็ดหลินจือที่แปรรูปแล้วจะต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างดี อย่าให้โดนความชื้นเพราะจะเกิดเชื้อราได้ง่าย อาหารที่จะช่วยป้องกันโรงมะเร็งคืออาหารทั่วไป เช่นอาหารประเภทผักและผลไม้ การเลือกรับประทานก็ควรเลือกรับประทานให้หลากหลาย และเลือกรับประทานผักและผลไม้หลายๆสี เนื่องจากในผักและผลไม้มีเส้นใยอาหาร สารเบต้าแคโรทีน สารในกลุ่มไฟโตเคมีคอลที่สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้

      การป้องกันโรคมะเร็งต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้นการรับประทานเห็ดหลินจือแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้

TIPS   เห็ดหลินจือ หรือเห็ดหมื่นปีจัดเป็นเชื้อราที่เส้นใยสามารถรวมกลุ่มกันเป็นดอกเห็ดได้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ganoderma lucidum เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาบริโภคกันมาก เห็ดชนิดนี้ในประเทศไทยเรามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามความนิยมตามรูปร่างที่พบเห็น เช่น เห็ดจวักงู เห็ดนางกวัก หรือ เห็ดขอนไม้ เป็นต้น