Wednesday, April 09, 2008
รับประทานถั่วเหลืองทำให้เป็นมะเร็ง
By Joeadmin @ 3:48 PM :: 12382 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพได้รับความสนใจจากคนส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น หลายคนบอกว่าการรับประทานถั่วเหลืองจะทำให้สุขภาพดี แต่เกิดความเชื่อที่ว่า ถ้ารับประทานถั่วเหลืองมากๆ อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

      รศ.ดร.ประภาศรี  ภูวเสถียร  อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ถั่วเหลืองมีคุณสมบัติลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้จริง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก  มะเร็งเต้านม เพราะถั่วเหลืองมีสารอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามินและเกลือแร่บางชนิด รวมทั้งมีสารที่เรียกว่าพฤกษศาสตร์เคมี ซึ่งเป็นสารเคมีที่พืชสร้างได้เอง เมื่อเรารับประทานถั่วเหลืองเข้าไป ในเมล็ดถั่วเหลืองจะมีใยอาหาร ใยอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยใยอาหารจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาด เข้าไปปัดกวาดลำไส้และเพิ่มกากอาหารเพื่อให้การขับถ่ายดีขึ้น และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสารพฤกษศาสตร์เคมี นักวิทยาศาสตร์พบว่าพฤกษศาสตร์เคมีช่วยขัดขวางการเกิดโรคมะเร็ง

     ซึ่งสารเหล่านี้จะทำหน้าที่ยับยั้งไม่ให้เซลล์ปกติเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง หรือถ้าเซลล์ปกติเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็จะยับยั้งไม่ให้เซลล์นั้นจะได้รับอาหารหรือออกซิเจน หรืออย่างน้อยก็ช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง ซึ่งคุณสมบัติของสารพฤกษศาสตร์เคมีที่มีในเมล็ดถั่วเหลือง สามารถลดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ ถ้าถามว่าควรจะรับประทานถั่วเหลืองชนิดใดถึงจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ ขอแนะนำว่าใน1วัน เราควรรับประทานถั่วเหลืองประมาณ 1 ทัพพี เพราะถ้าเรารับประทานถั่วเหลือง ทั้งเมล็ด เราก็จะได้สารอาหาร ทั้ง 2 อย่าง คือ ใยอาหาร และ พฤกษศาสตร์เคมี หรือ รับประทานเต้าหูขาวครึ่งก้อน และการดื่มน้ำนมถั่วเหลือง 1-2 แก้ว เป็นประจำก็จะลดความเสี่ยงต่อ โรงมะเร็งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

TIPS
การกินถั่วเหลืองเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะรักษากระดูกของเราให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ถั่วเหลืองเป็นแหล่งสะสมที่ดีของแคลเซียม โปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยทำให้การสูญเสียแคลเซียมลดลง มีรายงานว่า ผู้ที่บริโภคโปรตีนจากถั่วเหลืองแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะมีการขับแคลเซียมในปัสสาวะลดลง ในถั่วเหลืองมีสารประกอบที่เรียกว่า ไอโซฟลาโวน (isoflavone) มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างอ่อนๆ ช่วยป้องกันการสลายของกระดูก พบว่าหญิงที่บริโภคอาหารจากถั่วเหลืองเป็นประจำมีภาวะโรคกระดูกบางต่ำ