Wednesday, April 09, 2008
การเลือกบริโภคน้ำมันพืชให้ปลอดภัย
By Joeadmin @ 3:07 PM :: 5373 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เมื่อพูดถึงน้ำมันพืชที่เราใช้ในการประกอบอาหารเพื่อบริโภคหลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะรับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบเลย ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงทันที น้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารเป็นอันตรายและน่ากลัวจริงหรือ

      ผศ.ดร.สมเกียรติ  โกศัลวัฒน์  อาจารย์ประจำฝ่ายเคมีทางอาหาร สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ไม่มีน้ำมันพืชชนิดใดดีที่สุด อยู่ที่การใช้งานและปริมาณที่รับประทาน ซึ่งในการรับประทานนั้น ต้องควบคุมปริมาณที่รับประทาน ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชมากเกินไป มีข้อแนะนำว่า ถ้าคนคนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องไขมันในโลหิตสูง จะใช้น้ำมันพืชชนิดใดก็ได้ แต่ควรเลือกน้ำมันพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัว เพราะจากการศึกษาพบว่าไขมันไม่อิ่มตัวจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ องค์ประกอบของไขมันไม่อิ่มตัวของน้ำมันพืชแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน และควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดที่ไม่มีไขมัน เช่นน้ำมันพืชที่สกัดจากข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว หรือน้ำมันงา เป็นต้น

      ในทางที่ดีควรจะใช้น้ำมันพืชสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ อย่าใช้น้ำมันพืชชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการรับประทานด้วย เพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อไม่ให้ได้รับแต่อาหารประเภทไขมันมากเกินไป ข้อควรปฏิบัติคือสลับวิธีการปรุงอาหารและอย่ารับประทานอาหารประเภทผัดหรือทอดทุกมื้อ ต้องรับประทานอาหารประเภทต้มบ้าง ลวกบ้าง หรือ ปิ้งย่างบ้าง และควรรับประทานในปริมาณที่อิ่มพอดี ในการบริโภคอาหารในแต่ละวันเราควรควบคุมปริมาณอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไปเพราะจะทำให้เป็นโรคอ้วน

TIPS
น้ำมันพืชสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยตรง เนื่องจากมีค่าความร้อนสูง แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านกายภาพบางประการ เช่น มีความหนืดสูง ค่าการระเหยตัวต่ำทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเกิดปัญหาการอุดตันในเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาคุณภาพน้ำมันพืชให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลด้วยกระบวนการทางเคมี น้ำมันที่ได้ คือ ไบโอดีเซล (biodiesel)