Tuesday, April 08, 2008
ดื่มนมคลายเครียดได้อย่างไร
By Joeadmin @ 2:19 PM :: 7001 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกาย ปัจจุบันคนนิยมดื่มนมกันมากขึ้นเพราะเป็นอาหารที่หาดื่มง่าย และเชื่อกันว่าการดื่มนมสดจะทำให้คลายเครียดได้

      ผศ.ดร.สมจิต สุรพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายว่าความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากร่างกาย เกิดจากการทำงาน หรือ เกิดจากสภาพแวดล้อม เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายก็จะเผาผลาญสารอาหารบางอย่างหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานสารอาหารประเภทนั้นเข้าไปก็น่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดได้

      จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วิตามินบีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด ถ้ารับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีวิตามินบีเข้าไปก็จะทำให้คลายเครียดได้ ประกอบกับวิตามินบีมีส่วนในการช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกาย เพราะฉะนั้นการดื่มนมก็เหมือนกับร่างกายได้รับวิตามินบีเข้าไปมากพอสมควร เมื่อวิตามินเข้าไปในร่างกายวิตามินบีก็จะช่วยป้องกันอาการเครียดได้ ปริมาณที่ควรจะรับประทานมาก น้อยเพียงใดนั้น ยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับความเครียดของแต่ละคน และก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยว่าต้องการวิตามินบีมากน้อยเพียงใด

TIPS
นมพาสเจอไรส์ (Pasteurized milk) ควรเป็นอันดับแรกที่เราจะเลือกซื้อ เพราะระบบการฆ่าเชื้อที่ใช้อุณหภูมิต่ำ และ เวลาสั้น ทำให้การสูญเสียวิตามินน้อยกว่าระบบการฆ่าเชื้อของนม UHT (Ultra Heat Temperature) และนมสดสเตอริไรส์ (sterilized milk) อีกทั้งยังราคาถูกกว่า  นม UHT มีข้อเด่นในการพกพาและอายุการเก็บที่ยาวนานกว่า แต่มีราคาค่อนข้างสูง จึงควรเลือกซื้อเฉพาะในคราวที่จำเป็นและหากจะซื้อนม UHT ก็ควรอ่านฉลากให้ดีว่าเป็นนมสด มิใช่นมคืนรูปพร้อมดื่ม ซึ่งจะมีราคาแพงเพราะขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนและแต่งเติมสิ่งอื่นๆ เข้ามาแต่กลับได้เนื้อนมน้อยลง