Tuesday, April 08, 2008
กลิ่น...บำบัดโรคได้?
By Joeadmin @ 1:11 PM :: 4264 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ปัจจุบันการบำบัดโรคก้าวหน้าไปมาก มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการบำบัดโรคเพื่อให้การบำบัดโรคได้ผลดียิ่นขึ้น แต่มนุษย์ไม่ได้มองไปข้างหน้าเท่านั้น มนุษย์ยังมองย้อนไปสำรวจจิตใจ รวมถึงสำรวจภูมิปัญญาทั้งตะวันออกและตะวันตก และนำมาผสมผสานกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีมานานแล้ว แต่ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการแพทย์คือ การใช้กลิ่นในการบำบัดโรค เรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์

      คุณจงกชพร  พินิจอักษร อาจายร์ใหญ่ โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ อธิบายว่ากลิ่นสามารถบำบัดโรคได้จริง เนื่องจากมีการศึกษาพบว่ากลิ่นมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อ เช่น ในผิวหนังของคนมีเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เราสามารถนำ กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมาใช้ในการฆ่าเชื้อได้ ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ที่กลีบ กุหลาบเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ที่ดอกและที่ฐานดอก ตะไคร้เก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ที่ใบ และข่าเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ที่ไลโซมหรือลำต้นใต้ดิน ซึ่งเราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยมาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ หรือ แม้กระทั่งเชื้อไวรัส

      นอกจากนี้กลิ่นยังสามารถทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย เช่น คนที่มีอาการเครียด สามารถใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อลดอาการเครียดได้ กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร และ ดอกไม้จากธรรมชาติ สามารถลดอาการปวดต่างๆ ได้ เช่น อาการปวดท้อง หรือปวดประจำเดือน เป็นต้น เพราะกลิ่นสามารถซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อได้ เพราะฉะนั้นกลิ่นจึงสามารถใช้ในการบำบัดโรคได้

TIPS   ผู้บัญญัติศัพท์ "Aromatherapy" ขึ้นมาคือนักเคมีชาวฝรั่งเศลชื่อ Rene Maurice Gattefosse ผู้ริเริ่มการวิจัยถึงพลังในการรักษาของน้ำมันหอม หลังจากที่เขาถูกไฟลวกที่มือแล้วจุ่มแผลลงในน้ำมันลาเวนเดอร์แล้วพบว่ารอยแผลนั้นหายเร็วกว่าปกติ