Sunday, April 06, 2008
มะนาว...ฆ่าพยาธิในเนื้อดิบได้
By Joeadmin @ 4:40 PM :: 8039 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ในบางพื้นที่ของประเทศไทย คนบางกลุ่มชอบรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ แต่คนเหล่านี้ก็มีวิธีการให้ใจสบายขึ้นด้วยการบอกว่า ถ้านำเนื้อสดมาปรุงด้วยน้ำมะนาวจะทำให้เนื้อสุก ดังนั้นจึงสามารถรับประทานเนื้อได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำมะนาวเป็นกรดนั่นเอง

      พ.ญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ ประธาน ศูนย์โภชนาบำบัด โรงพยาบาลศิริราช อธิบายว่าความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวลงในเนื้อดิบแล้วจะช่วยฆ่าพยาธิหรือเชื้อโรคได้นั้น ไม่เป็นความจริง การบีบน้ำมะนาวหรือนำมดแดงใส่ลงไปในอาหาร เพื่อให้มดแดงปล่อยกรดลงในเนื้อนั้น จะทำให้โปรตีนในเนื้อสัตว์เปลี่ยนเป็นสีขาว คนจึงเข้าใจว่าเนื้อนั้นสุก ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิด ในความเป็นจริงเชื้อโรคหรือพยาธิจะไม่ตายด้วยกระบวนการนี้ ถ้าต้องการทำให้เนื้อสุก และฆ่าเชื้อโรคต้องใช้ความร้อนถึงจะได้ผล การใส่น้ำมะนาวแล้วทำให้เนื้อสัตว์เปลี่ยนสีทำให้เข้าใจว่าเนื้อสุกนั้น ถ้ารับประทานเข้าไปก็ไม่ต่างจากการรับประทานเนื้อดิบ

      ดังนั้น โอกาสที่ร่างกายจะได้รับเชื้อโรคหรือพยาธิเข้าไปในร่างกายจึงมีสูง ซึ่งจะเกิดอาการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีการปนเปื้อนเชื้อชนิดใดเข้าไป เช่น การรับประทานลาบปลา หรือว่า ก้อยปลาดิบ โดยการใส่มะนาวหรือว่าใส่มดแดงลงไป โอกาสที่จะได้รับเชื้อพยาธิ เช่น เชื้อพยาธิใบไม้ในตับ หรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆ ก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ หรือในเลือดไก่ก็จะมี เชื้อไข้ไทฟอยด์ หรือ ในเนื้อหมู เนื้อวัวดิบ ก็อาจจะได้เชื้อโรคอื่นๆ เข้าไปเช่นกัน ดังนั้นในการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ คือปรุงให้สุกด้วยความร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเราเอง

TIPS   ถ้ากินเนื้อหมู เนื้อหมี หรือ เนื้อสัตว์ป่า ที่ปรุงไม่สุก โอกาสที่จะเป็นโรคทริคิโนซิส (trichinosis) มีสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพยาธิ ลักษณะอาหารที่พบว่าเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ ลาบ ลาบเลือด หลู้ และแหนม โดยพยาธิสามารถมีชีวิตอยู่ในแหนมได้นานถึง 8 วัน