Saturday, April 05, 2008
คลอรีนเป็นอันตรายหรือไม่
By Joeadmin @ 10:35 PM :: 8022 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      คงเคยเห็นโฆษณาของการประปานครหลวงที่โฆษณาว่า "น้ำประปาดื่มได้" มากันบ้างแล้ว แต่ก็มีหลายคนบอกว่าไม่กล้าดื่มน้ำประปา เพราะในน้ำประปามีกลิ่นคลอรีนแรงมาก และกลัวมีสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ำประปา

      ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค อธิบายว่า น้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำของการประปานครหลวงทุกแห่งได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก กระบวนการการผลิตน้ำประปานั้นเริ่มตั้งแต่การทำให้น้ำตกตะกอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยน้ำดิบจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นก่อนถูกส่งเข้าไปในกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การตกตะกอน ซึ่งสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อน และกำจัดจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง จากนั้นน้ำจะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการกรองด้วยการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อกำจัดตะกอนและจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในน้ำ ทำให้น้ำใสมากยิ่งขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายน้ำจะถูกผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน เพื่อทำให้สะอาด

      ในการเติมคลอลีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั้น ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้วจะต้องหลงเหลืออยู่ในกระบวนการส่งน้ำไปถึงก๊อกของผู้ใช้น้ำ ถ้าน้ำที่มีกลิ่นคลอรีนหลงเหลืออยู่เล็กน้อยก็มั่นใจได้เลยว่าน้ำประปานั้นสามารถที่จะนำมาใช้ดื่มได้ และทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อแบคทีเรียในน้ำซึ่งจะทำให้เราเป็นโรคได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่นำน้ำประปาไปบริโภคก็จะมีความปลอดภัยในการดื่มน้ำประปา

      ถ้าไม่ชอบกลิ่นคลอรีนวิธีแก้ไขคือรองน้ำตั้งทิ้งไว้ เพียงไม่กี่นาทีกลิ่นคลอรีนก็จะหายไป เนื่องจากคลอรีนเป็นก๊าซที่ระเหยได้เร็วมาก ส่วนใหญ่การเติมคลอรีนในน้ำประปาจะเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องตรวจพบคลอรีนอย่างต่ำ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคแต่อย่างใด

TIPS
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 ฝ่ายเยอรมันนำก๊าซคลอรีนมาใช้เป็นอาวุธเคมี โดยบรรจุลงในกระบอกโลหะออกไปตั้งรับที่แนวหน้ากับกองทัพฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสบุกเข้าโจมตี ทหารเยอรมันก็เปิดฝาของกระบอกโลหะ กลุ่มควันที่มีสีขาวแกมเหลืองก็พวยพุ่งออกมา ทหารที่ได้รับก๊าซเข้าไปจะมีอาการคัน และ อาเจียนเพราะความเหม็นของคลอรีนที่ส่งกลิ่นไปทั่วจนไม่สามารถสู้รบได้จนต้องมีการคิดหน้ากากป้องกันในเวลาต่อมา