Wednesday, July 09, 2008
จริงหรือไม่เมืองไทย ขาดแคลน นักวิทยาศาสตร์
By Joeadmin @ 2:54 PM :: 9168 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

   เมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดเผยผลการสำรวจในระดับระหว่างประเทศเกี่ยวกับจำนวนนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากรของแต่ละประเทศ ปรากฎว่าเมืองไทยของเราติดอันดับเกือบรั้งท้าย และมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ หรือจะเรียกว่าขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ผิด เรื่องนี้ทำให้สิ่งที่หลายคนได้ยินมาจนเจนหู และนึกว่าเป็นความเชื่อของคนในระดับนโยบายนั้น กลายเป็นความจริงเสียแล้ว

   อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ท่านหนึ่งคือ ดร. ธงชัย ชิวปรีชา ยอมรับว่าประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์จริง ตัวเลขเท่าที่ท่านมีอยู่ชี้ว่า ต่อจำนวนประชากร ๑ หมื่นคน สหรัฐอเมริกามีนักเคมีอยู่ประมาณ ๓๒๐ คน ญี่ปุ่นมีประมาณ ๒๐๐ คน เช่นเดียวกับ เยอรมนี และ ฝรั่งเศส แต่ประเทศไทยมีนักเคมีเพียง ๔๓ คน จากฐานประชากรที่เท่ากัน ประเทศเหล่านี้จึงมีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์เคมีมากกว่าเราหลายเท่า นี่เป็นเพียงตัวอย่างของวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง

   ส่วนนักวิจัยยื่งน่าเป็นห่วง เพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำวิจัยกันทุกคน ในประเทศไทยที่ว่ามีนักเคมีเพียง ๔๓ คนต่อประชากร ๑ หมื่นนั้น ในจำนวนอันน้อยนิดนี้ทำวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เพียง ๓ คน เมื่อเปรียบเทียบกับ ๕๕ คนของไต้หวัน หรือ ๒๗ คนของเกาหลีใต้ ถึงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเหลือเกินกว่าเราขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์มากเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก

   นี่คือปัญหาที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ด้วยการสนับสนุนลูกหลานเยาวชนของเราให้เรียนวิทยาศาสตร์กันมากๆ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเอง แล้วกลับมารับใช้ชาติในด้านนี้