Monday, July 07, 2008
ร่างทรง
By Joeadmin @ 1:18 PM :: 7510 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

   มีข่าวอยู่เสมอเกี่ยวกับร่างทรง ซึ่งอาจจะใช้คำอื่นๆ อีกหลายคำ เช่น รับองค์ เป็นต้น เรื่องนี้หลายท่านก็ปฏิเสธทันทีเพราะเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือสิ่งที่เรียกว่าสิบแปดมงกุฎ แต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นกัน เพราะหลายคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเชื่อถือนั้น ต่างยืนยันว่ามีจริงแท้แน่นอน จริงๆ แล้วร่างทรงคืออะไร โดยเฉพาะในทางจิตวิทยา

   นอกจากกรณีการฉ้อโกงทั่วไปซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและจับกุมกันได้เนื่องๆ นักจิตวิทยาช่วยเราอธิบายว่า กรณีที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีร่างหรือมีจิตของคนอื่นเข้ามาอยู่ในตัว คือสิ่งที่ศาสตร์ทางจิตวิทยาเรียก dissociative ซึ่งเป็นอาการ hysteria อย่างหนึ่ง

   อาการทางประสาทชนิดนี้เป็นบุคลิกภาพชนิดหนึ่งของคนที่มีความเครียดและความกดดันสูงมาก ในขณะที่โหยหาความรักและความสนใจมากๆ จิตก็จะสั่งการให้เปลี่ยนตัวเองจากคนปกติธรรมดาคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่ง โดยเข้าสวมจิตใจของคนคนนั้นแทน จนรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้ามาประทับ หรือมีฝีเข้ามาสิงสู่ร่างกาย เมื่อตัวเองเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้ว การจะโน้มน้าวให้คนอื่นๆ เชื่อตามตนก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนักสำหรับผู้นำที่เข้มแข็ง ร่างทรงจึงเป็นเรื่องยอดนิยมของคนที่มีสภาพจิตใจอ่อนแอไร้ทางสู้