Sunday, July 06, 2008
ในเตาอบไม่โครเวฟ...มีเรื่องแปลก?
By Joeadmin @ 5:20 PM :: 8332 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    เคยสังเกตไหมว่า เตาไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นหรือปรุงอาหาร ทำให้อาหารร้อนได้ที่เลยนั้น บางครั้งกลับมีมดตัวเล็กๆ เดินผ่านไปมาในเตาได้อย่างสบายโดยไม่สุกไม่ร้อน เป็นเพราะอะไร?

    สำหรับคนช่างสงสัย คำอธิบายเป็นอย่างนี้ครับ เจ้าตัวรังสีไมโครเวฟในเตาอบไมโครเวฟนั้น มีความยาวของคลื่นประมาณคืบหนึ่ง มันจะเด้งไปเด้งมาประมาณ ๓ พันล้านครั้งต่อ ๑วินาทีเพื่อให้เกิดพลังความร้อน กำลังงานส่วนใหญ่ของคลื่นจึงอยู่ตรงกลางตู้ไมโครเวฟ ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกผ่านทุกครั้ง ทำให้เกิดความร้อนกว่าที่อื่นทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่เราวางอาหารไว้ที่ส่วนกลางของตู้ไมโครเวฟ

    การที่ส่วนต่างๆ ที่เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวตู้ไมโครเวฟหรืออาหาร จะได้รับพลังงานมากน้อย ก็แล้วแต่ความสามารถในการนำไฟฟ้าของสิ่งนั้น ถ้านำไฟฟ้ามากเกินไป ก็จะมีไฟฟ้าเดินอยู่ในสิ่งนั้น ทำให้พลังงานไม่ถูกกลืนแต่กลับ "เตะ" พลังงานนั้นกลับออกไป หรือถ้าไม่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าเลย พลังงานก็ไม่เข้าถึงตัวมันเองเหมือนกัน เราจึงต้องการสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง มีความนำไฟฟ้าพอสมควร คือเข้ามาแล้วดูดไปครึ่งหนึ่ง นี่คือสิ่งที่ทำให้อาหารร้อน

    ในเรื่องมด ถ้ามันไต่อยู่กับฝาตู้ผนังโลหะของเตาอบไมโครเวฟซึ่งทำใว้เพื่อไม่ให้เสียพลังงานอยู่แล้ว มันก็จะไม่รู้สึกหรือสัมผัสกับความร้อนเลยแม้แต่น้อยนิด

    การตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบนั้น ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยอย่างได้ผลจริงๆ ครับ