Monday, June 30, 2008
แอบดูคนอาบน้ำ...ตาจะเป็นกุ้งยิงจริงหรือ
By Joeadmin @ 1:26 PM :: 8882 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    คนที่ชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำ จะถูกขู่ว่า "ระวังนะ...ตาจะเป็นกุ้งยิง" บางครั้งก็ช่วยลดพฤติกรรมล่อแหลมลงไปได้บ้าง แต่ก็น่าติดตามต่อไปว่ามีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้อยู่หรือไม่

    คนที่ไปแอบดูคนอาบน้ำตามห้องน้ำแล้วเกิดอาการตากุ้งยิง เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับ จึงกลายเป็นความเชื่อโบราณที่มีผู้เชื่อมากทีเดียว เรื่องจริงๆ ก็คือขบวนการแอบดูของคนสมัยก่อนนั้น มักจะปฏิบัติการแอบดูที่ห้องน้ำแบบเก่า ที่เป็นข้างฝาไม้บ้าง มีร่องมีรูต่างๆบ้าง คนที่จะแอบดูก็ต้องมองลอดช่องเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเชื้อโรค ตลอดจนความสกปรกหมักหมมทั้งหลายทั้งปวง ใครที่แนบดวงตาของตัวเองลงบนช่องพวกนี้ก็จะได้รับสิ่งสกปรกมาติดอยู่ที่บริเวณเปลือกตา และเชื้อโรคเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุของอาการตากุ้งยิง

    อีกประเด็นหนึ่งก็คือ คนที่ไปแอบดูเขาอาบน้ำ มักต้องกระทำในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันคนเห็นและถูกจับได้ การปฏิบัติการตอนกลางคืนนี่แหละที่ทำให้เกิดการอดหลับอดนอน และการอดหลับอดนอนก็ทำให้ความต้านทานเชื้อโรคของร่างกายต่ำ โอกาสจะเกิดตากุ้งยิงก็มีมากกว่าคนทั่วไป

    และอย่าลืมว่า ผิดกฏหมายหลายข้อทีเดียว เสียประวัติเปล่าๆครับ