Monday, June 30, 2008
สูญบุหรี่ก้นกรองแล้วไม่อันตรายจริงหรือ?
By Joeadmin @ 11:22 AM :: 9513 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    คนที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้หลายคนเชื่อว่าการสูบบุหรี่ก้นกรองจะช่วยกรองสารนิโคติน และสารพิษอื่นๆออกไปจากบุหรี่ได้ คำถามคือบุหรี่ก้นกรองกับความสบายใจดังกล่าวนั้น เป็นความเชื่อหรือความจริง

    บุหรี่ที่มีก้นกรองแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ทำให้ร่างกายปลอดภัยขึ้นเลย เพราะส่วนที่เป็นก้นกรองไม่สามารถสกัดสารนิโคตินหรือสารไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในบุหรี่ออกได้ทั้งหมด เพียงอาจลดปริมาณลงบ้าง แต่ไม่ได้ลดลงมากพอที่จะชดเชยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดหรือถุงลมโป่งพองได้

    การงดสูบบุหรี่จึงยังเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดครับ เพราะจะทำให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งและโรคอื่นๆ ลดน้อยลงอย่างชัดเจนชนิดเห็นผลเลยทีเดียว