Sunday, June 29, 2008
กินผักบุ้งตาจะสวยจริงหรือ
By Joeadmin @ 12:40 PM :: 6157 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    เขาว่าคนอยากจะตาหวานหรือตาสวยต้องหมั่นรับประทานผักบุ้ง พูดกันจนเชื่อไปหมดทั้งเมืองแล้ว เรื่องนี้มีความจริงทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือไม่

    ผักบุ้งนั้นมีจุดเด่นในความเป็นผักใบเขียว และมีสารกลุ่มหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพตา นั่นคือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) สารกลุ่มแคโรทีนอยด์ มีอยู่หลายร้อยชนิด แต่ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอได้คือ เบต้าแคโรทีน  วิตามินเอนั้นเรารู้ว่าช่วยในเรื่องของการมองเห็นหรือสายตา ส่วนลูทีน (lutein) กับซีเอแซนทีน (zeaxanthin) เป็นสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มแคโรทีนนอย์เช่นกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับภาพและป้องกันแสงโดยเฉพาะแสงสีน้ำเงินและแสงสีฟ้า เนื่องจากสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นสีเหลืองจึงช่วยป้องกันแสงสีน้ำเงินหรือแสงสีฟ้าได้ ดังนั้นดวงตาของเราก็จะเสื่อมช้าลง

    ภูมิปัญญาดั้งเดิมไม่ผิดครับ ผักบุ้งมีคุณอนันต์ต่อระบบการมองเห็นจริงๆ แต่คำอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยขึ้นด้วย