Wednesday, June 25, 2008
ภาพตกกระจกแตก...ลางร้ายทำลายขวัญ
By Joeadmin @ 8:04 AM :: 13621 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    หลายคนถึงกับตัวสั่นงันงกเมื่อเกิดอุบัติเหตุรอบตัวเล็กๆ น้อยๆ เช่น ภาพที่แขวนไว้ เกิดตกโครมลงมา กระจกส่องหน้าแตกหรือร้าว เป็นต้น เพราะเชื่ออย่างจับใจว่านี่คือลางร้ายอย่างยิ่ง บางคนถึงกับเปลี่ยนแปลงแผนการและพฤติกรรมไปเลยเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้

    ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่เชื่อถือในเรื่องนี้ หลายสังคมเชื่อว่าภาพตกหรือกระจกแตก เป็นลางที่บอกว่าจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอันตราย อย่างชาวกรีกที่เชื่อว่ากระจกสะท้อนให้เห็นถึงวิญญาณของคน คนโบราณเชื่อว่า ภาพถ่ายหรือภาพเขียนเป็นตัวแทนของวิญญาณหรือร่างอันแท้จริง ดังนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับกระจกหรือรูปภาพ จึงเท่ากับว่าจะมีเหตุร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าของ

    น่าสงสัยว่าความรู้ทางด้านจิตวิทยาจะอธิบายความเชื่อนี้ได้อย่างไร

    นักจิตวิทยาบอกว่า ผู้ที่เชื่อถือใน "ลาง" เหล่านี้ เป็นเพราะขาดความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวเอง และที่สำคัญคือขาดการให้กำลังใจตัวเอง และขาดการวิเคราะห์เหตุผลอย่างเหมาะสมและเป็นวิทยาศาสตร์

    เราควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ว่า ตัวเองควรทำอะไรบ้างในวันนี้ มีอะไรที่ควรทำ มีอะไรที่ทำได้ หรือมีอะไรที่ทำไม่ได้ แต่ขอให้ลงมือทำเต็มที่และเต็มความสามารถ ผลจะออกแค่ไหนก็แค่นั้น ถือเป็นความเก่งและความดีที่เพียงพอแล้ว

    มนุษย์ต้องเริ่มต้นด้วยการคิดดี คนคิดดี คิดให้กำลังใจตนเอง ทำให้ตัวเองมีความหวัง เกิดพลังของความอยากทำ จะได้รับชัยชนะไปแล้วครึ่งทาง เมื่อลงมือทำก็ทำอย่างมีสติ มองหาเหตุและผล วิธีการที่เหมาะสม เมื่อเกิดอุปสรรคก็แก้อุปสรรคนั้นไป ทำเต็มที่ได้แค่ไหน ผลออกมาสมใจหรือไม่ก็ตามแต่ ขอให้บอกกับตัวเองว่าโชคดีแล้วที่รู้จักคิดดีและทำดี

    ชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาพตกกระจกแตกเลย เว้นแต่จะบาดเอาเท่านั้น