Tuesday, June 24, 2008
ผู้หญิงมีประจำเดือนเดินข้ามพืช พืชจะตาย
By Joeadmin @ 3:36 PM :: 6189 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    ความเชื่อเกี่ยวกับสุภาพสตรีกับภาวะประจำเดือนอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจ เขาว่ากันว่าผู้ที่เป็นรอบเดือนห้ามข้ามพืชผัก โดยเฉพาะที่ปลูกอยู่ในแปลงสวนครัวหรือเรือกสวนไร่นาต่างๆ เพราะจะทำให้พืชผักนั้นตายเพียบ ความเชื่อนี้มาจากไหน และความจริงคืออะไรแน่

    สิ่งที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์นั้นมีหลายอย่าง บ้างก็เป็นของดี บ้างก็เป็นของเสีย ความเชื่อเดิมที่ยังแน่นแฟ้นอยู่ในใจของหลายคนก็คือทุกอย่างเป็นของเสีย หรือไม่ก็เป็นของสกปรกไปหมด ซึ่งไม่เป็นความจริง ชาวบ้านที่ยังเชื่ออย่างนั้น ก็เชื่อว่าประจำเดือนเป็นของที่สกปรกไปด้วย ถ้าไปเดินข้ามพืชผักอาจทำให้พืชผักตายได้ด้วยความสกปรกนั้นเอง

    ความรู้ทางการแพทย์ชี้ไปในทางตรงข้าม นอกจากจะไม่เกี่ยวข้องกับความตายของพืชผักแล้ว แพทย์ยังพบว่าประจำเดือนเป็นเลือดดีของสุภาพสตรี และเป็นเลือดดีที่ผสมกับเยื่อบุมดลูกที่หลุดลอดออกมาในช่วงนั้นพร้อมกัน สตรีจึงไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปเพราะการมีรอบเดือน ยกเว้นเพื่อสุขภาพของตนเองเท่านั้น

    การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ชีวิตจะปลอดภัยและสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปกล่าวหาใครให้รับผิดชอบในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

    เข้าใจเรื่องนี้แล้ว จะไม่มีผีปอบ ผีฟ้า กระสือ กระหัง หรือแม่มดตามคติฝรั่งเลย