Tuesday, June 24, 2008
ออกซิเจน...ให้เมื่อใกล้ม้วย?
By Joeadmin @ 1:39 PM :: 6701 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคนไข้ในโรงพยาบาลที่หมอตัดสินใจให้ออกซิเจนนั้น คือคนไข้หนักที่ใกล้จะตายแล้ว  ญาติพี่น้องบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้จนขาดสติ แต่ความคิดเช่นนั้นผิดถนัดครับ

    การดำรงชีวิตและการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายต้องได้อาหารและออกซิเจนในปริมาณและคุณภาพที่พอเหมาะ  กระแสเลือดจะนำส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ทุกเซลล์ทั่วทั้งร่างกาย เมื่อร่างกายต้องการใช้ออกซิเจนมากขึ้น หัวใจจะเต้นแรงและเร็วเพื่อส่งเลือดได้อย่างรวดเร็วและมากตามความต้องการ พร้อมกับขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไปด้วย การให้ออกซิเจนกับคนไข้จึงมีความมุ่งหมายที่จะให้อวัยวะทั่วทั้งร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างสมบูรณ์พียงพอ เพื่อให้อวัยวะต่างๆ  โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญของร่างกายได้ทำหน้าที่ตามปกติ จึงไม่ให้เกิดการขาดออกซิเจน ไม่ใช่เพราะคนไข้อาการหนักมากแล้ว หรือเพื่อชะลอความตายของคนไข้เอาไว้อย่างที่หลายคนเข้าใจ

    ความจริงออกซิเจนก็มีมากมายในอากาศรอบตัวเรานะครับ  สำหรับคนปกติ การหายใจลึกๆ ยาวๆ ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ก็จะได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้ว