Tuesday, June 24, 2008
ความเชื่อเรื่องลั่นทม
By Joeadmin @ 12:59 PM :: 11786 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    ลั่นทมเป็นต้นไม้อาภัพ เพราะบอกกันไว้หลายชั่วอายุคนว่า ห้ามนำมาปลูกไว้ในบ้าน โดยเฉพาะหน้าบ้าน เพราะลั่นทมจะทำให้เกิดความระทม ความเชื่อในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการเล่นคำและการตั้งชื่อก็จริง แต่การห้ามปลูกลั่นทมในบ้านและหน้าบ้านก็มีสาระน่าสนใจซ่อนเร้นอยู่ด้วย

    สำหรับคนโบราณนั้น ชื่อลั่นทมอาจจะไม่เพราะจริง ฟังดูแล้วมันเหมือนคนในบ้านจะมีความทุกข์ความระทมต่างๆ อยู่เรื่อย ทั้งที่ดอกลั่นทมนั้นหอมหวนดีจริงๆ แต่เหตุผลที่แท้จริงของท่าน ไม่ใช่เรื่องชื่อหรอกครับ เป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยมากกว่า

    ประเด็นแรกคือ ต้นลั่นทมใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากเอาไว้ดมกลิ่นหอมเท่านั้น กิ่งก้านที่หงิกงอเอาไปทำอะไรที่เป็นมรรคผลไม่ได้เลย

    ประเด็นที่ ๒ คือยาง ยางลั่นทมมีความแรง หากปลูกไว้หน้าบ้านแล้วมีลูกหลานวิ่งเล่นปีนป่ายโดนกิ่งมันเข้า หรือแม้แต่หักใบ หักดอก ยางจะกระเด็นเข้าตาจนเกินตาบอดได้

    หลายอย่างของอุบายโบราณ เรียกได้ว่าเป็นกุศโลบาย คือเป็นอุบายทางบวก เจตนาที่เป็นกุศลบวกกับเหตุผลประกอบที่อธิบายได้อย่างนี้ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยด้วยครับ