Tuesday, June 24, 2008
บริจาคเลือดบ่อยทำให้โลหิตจางจริงหรือ
By Joeadmin @ 12:25 PM :: 8303 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยตรง จึงนับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่ง เพียงแต่หลายคนยังเข้าใจว่าการบริจาคโลหิตมากและบ่อยครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางขึ้นได้

    เรื่องนี้มีข็อเท็จจริงอยู่
    ความจริงแล้วการบริจาคโลหิต มีหลักการที่ชัดเจนเคร่งครัดอยู่ว่า ให้บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ไม่ให้ถี่ไปกว่านั้น เพราะมีการศึกษาวิจัยมาแล้วในแทบทุกประเทศว่า การบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือนจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้บริจาคโลหิตอย่างใดทั้งสิ้น  แต่สำหรับคนที่ยังห่วงกังวลอยู่ตัดใจไม่ได้ ทางศูนย์บริการโลหิตของสภากาชาดไทยมีการแจกธาตุเหล็กให้ผู้บริจาคไปรับประทานเสริมร่างกายด้วย 

    นอกจากนั้นยังมีการตรวจร่างกายก่อนการบริจาคโลหิต เพื่อให้รู้ว่าเลือดของท่านมีความเข้มข้นถึงขั้นที่จะบริจาคได้หรือไม่ ถ้าความเข้มข้นของะเลือดไม่ถึงขั้น มีความเจือจาง ก็จะไม่ให้บริจาค

    สภากาชาดไทยแถมมาว่า ผู้บริจาคโลหิตของที่นั่นมีประเภทที่บริจาคมาแล้วกว่า ๑๐๐,๑๕๐,๑๖๐ ครั้ง ผู้บริจาคหลายท่านเป็นผู้อาวุโส อายุเกิน ๗๐ ก็ยังขึ้นรถเมล์มาเยี่ยมเยียนและบริจาคเลือดเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ

    ก่อนเชื่ออะไร ควรไตร่ตรองด้วยหลักวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยอย่างดีที่สุดเลยครับ