Tuesday, June 24, 2008
ครีมชะลอแก่มีจริงหรือ
By Joeadmin @ 10:04 AM :: 5749 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    สำหรับหลายคนแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าเรื่องของความชราที่มาเยือน ขณะนี้จึงเกิดความเชื่อและความหวังกันยกใหญ่ เพราะเกิดการโฆษณาสินค้าบางอย่างว่าเป็นครีมที่ชะลอความแก่ได้ เอ...พระพุทธองค์ก็สงเคราะห์ไว้แล้วว่า ความชรานั้นเป็นอนิจลักษณะของมนุษย์ ห้ามอย่างไรก็ไม่อยู่ แล้วครีมชะลอแก่ที่ว่านี้มีจริงหรือ

    มีผลิตภัณฑ์ หลายชนิดในปัจจุบัน อ้างว่าสามารถช่วยชะลอความแก่ได้ มีตั้งแต่ทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของอนุมูลอิสระ ที่อธิบายว่าความแก่ของคนเกิดจากการได้รับสารพิษต่างๆ หรือมลภาวะจากภายนอก หรือที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเอง และว่ามีสารบางชนิดในธรรมชาติสามารถที่จะช่วยป้องกันการทำลายล้างอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้ จึงอ้างว่าสารที่นำมาประชาสัมพันธ์สามารถช่วยชะลอความแก่ได้

    สารเหล่านี้มีอยู่แล้วในอาหารที่เรากินทั่วไป หากรับประทานอย่างเหมาะสมและได้ส่วน ก็จะส่งเสริมสุขภาพและชะลอความชราก่อนเวลาอันควรได้บ้าง แต่ห้ามแก่ไม่ได้แน่