Tuesday, June 24, 2008
มดขนไข่..ฝนจะมาฟ้าจะร้อง
By Joeadmin @ 9:53 AM :: 10003 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    ต้องยอมรับว่าคนโบราณท่านช่างสังเกต พอเห็นมดขนไข่กันเป็นแถวเป็นแนวขึ้นสู่ที่สูง ท่านบอกเลยว่า ฝนกำลังจะตกหนัก หนักระดับฟ้าคะนองเลยทีเดียว เพียงแต่คนในสมัยนั้นยังขาดคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ ว่ามดรู้ได้อย่างไรว่าฝนจะตก และจะขนไข่ไปไหน กระบวนการทั้งหมดเป็นอย่างไร แต่ในวันนี้เราอธิบายได้แล้วครับ

    มดเป็นสัตว์ที่มีโสตประสาทในการรับความรู้สึกได้ดีกว่ามนุษย์ มันสามารถใช้หนวดเพื่อรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะเรื่องความชื้นในอากาศ มนุษย์อาจจะบ่นเรื่องอากาศร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป แต่มดจะวิเคราะห์ต่อไปถึงความชื้นและเริ่มเตรียมการหลบภัย เพราะถ้ามดไม่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัว ก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อาจถูกน้ำท่วมและตายยกรังเลยทีเดียว

    ความช่างสังเกตแบบภูมิปัญญาไทยสามารถบรรจบกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้หลายเรื่องครับ เพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้ทั้งสองอย่าง