Tuesday, June 24, 2008
อาหารเสริมกับความจำเป็น
By Joeadmin @ 9:20 AM :: 6249 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างหนักในปัจจุบัน ทำให้หลายคนรู้สึกว่าอาหารเสริม มีความสำคัญและจำเป็นเสียเหลือเกิน ใครๆ ก็พูดถึง ใครๆ ก็บอกว่าจะรับประทานเพื่อบำรุงทั้งสมองทั้งร่างกายแม้กระทั่งสายตา เราก็น่าจะหยุดพิจารณาด้วยเหตุผลกันว่าอาหารเสริมจำเป็นจริงหรือ?

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีหลายประเภท แยกตามแหล่งที่มาก็ได้ แยกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ได้ เช่น เป็นผง เป็นแคปซูล เป็นเม็ด เป็นน้ำ ฯลฯ

    สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะรักษาไม่หาย หรืออาจมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจมีความสำคัญและจำเป็น คนทั่วไปจึงควรถามตัวเองว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ปกติดีแล้ว จำเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือไม่ เพราะปกติคือปกติ และพอเพียงคือพอเพียง นักโภชนาการส่วนใหญ่จึงสรุปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับคนทั่วไป

    เพราะการรับประทานอาหารโดยได้รับสารอาหารครบหมู่และได้สัดส่วน และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่เพียงพออยู่แล้วต่อสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจครับ