Monday, June 23, 2008
เล็บเป็นดอกขาว...โชคลาภหรือสุขภาพ
By Joeadmin @ 4:20 PM :: 11766 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    มีความเชื่อกันว่า เล็บของใครมีดอกขาวปรากฏขึ้นตรงกลางจะเป็นผู้มีโชคเพราะจะได้จับเงินจับทองของมีค่า ถึงจะเป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดความสบายใจมีความสุข แต่ก็ควรทำความเข้าใจให้ถูกแท้
 
    เล็บเป็นดอกขาวนั้นเกิดจากสาเหตุอย่างน้อยสี่อย่าง คือ 
- เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเล็กน้อยตรงบริเวณเล็บ เล็บจึงเป็นจุดขาวขึ้น บางครั้งเป็นรอยขาวยาวเลย
- อาจจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโรคบางโรค ทำให้เกิดเล็บเป็นวงขาวหรือเป็นขีดขาวขึ้นมาได้
- เป็นอาการที่พบร่วมกับโรคบางโรค เช่น โรคตับ โรคไต ฯลฯ
- เป็นอาการที่พบร่วมกับโรคผิวหนังบางชนิด เช่น โรงสะเก็ดเงิน ฯลฯ

    การที่เล็บเราเกิดเป็นดอกขาว จึงนับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งครับ เพียงแต่เป็นโชคในแง่สุขภาพ ทำให้เราได้รับสัญญาณที่จะได้รู้ว่าเราอาจมีโรคบางอย่างในตัว และอาจรู้แม้กระทั่งว่าเราขาดอาหารหรือไม่ จึงต้องรีบปรึกษาผู้รู้ อย่าเพิ่งดีใจเพลิดเพลินไปว่ามีโชคลาภ