Monday, June 23, 2008
ห้ามคนท้องอาบน้ำกลางคืน
By Joeadmin @ 2:15 PM :: 7864 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในอดีตได้ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาหรืออุบายบางอย่าง แล้วกลายเป็นความเชื่อที่อธิบายได้ในภายหลังอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์หรือคนมีท้อง ได้รับคำสั่งหรือคำเตือนว่า ห้ามคนท้องอาบน้ำกลางคืน

    เพราะอะไร?
    เป็นการป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกนั่นเอง จึงหลอกเอาไว้ว่าห้ามคนมีท้องอาบน้ำกลางคืน รายละเอียดของการล่อหลอกก็มีตั้งแต่ว่าถ้าอาบน้ำกลางคืน ลูกเกิดมาจะตัวดำหรือจะออกลูกยาก  ในสมัยโบราณเราไม่มีห้องน้ำ หรือแม้แต่คหบดีก็ไม่มีห้องน้ำในบ้าน  คนทั่วไปต้องไปอาบที่ตลิ่งหรือที่บ่อน้ำ ระหว่างที่เดินไปตลิ่งหรือบ่อ มืดๆ ค่ำๆ อาจจะโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอขบกัดหรือลื่นตกสะพานท่าน้ำได้ ในสมัยนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ขึ้น โอกาสสูญเสียลูกด้วยการแท้งจะมีสูง เผลอๆ ก็สูญเสียคนที่เป็นแม่ด้วย จึงออกอุบายว่าห้ามอาบน้ำในเวลากลางคืน

    ผู้ใหญ่ในบ้านมีความเป็นห่วงหญิงตั้งครรภ์และลูกหลานในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับสร้างอุบายต่างๆ ขึ้นจากภูมิปัญญาที่ตนได้รู้ได้เห็นมา เพื่อจะให้หลักทางวิทยาศาสตร์นั้นช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่ท่านรัก เพียงแต่ยังอธิบายอย่างถูกต้องไม่ได้ตอนนั้น