Monday, June 23, 2008
ห้ามคนตั้งครรภ์ไปร่วมงานศพ
By Joeadmin @ 1:44 PM :: 10060 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    เรามีความเชื่อโบราณเกี่ยวกับคนท้องหลายเรื่อง ท่านเคยได้ยินหรือไม่ว่าคนเก่าๆ จะห้ามคนท้องไปร่วมงานศพ โดยมีเหตุผลแยบยลหลายหลากมากมาย เช่น "ไปงานศพเดี๋ยวลูกจะเป็นใบ้  เพราะคนตายน่ะไม่พูดแล้ว  ถ้ามีเด็กในท้องเดี๋ยวมันจะเป็นใบ้เอา" เป็นต้น จนถึงว่าถ้าจำเป็นต้องไปร่วมจริงๆ ก็ให้หาเข็มกลัดซ่อนปลายเหน็บชายพกไปด้วย

    ทำไมต้องวุ่นวายขนาดนั้น?
    การเผาศพในสมัยก่อนกระทำกันกลางแจ้งบนกองฟอน เพราะไม่มีเตาเผาศพ จึงเป็นที่อุจาดตามาก คนโบราณจะเอาเสามาตั้งสี่เสานั่นคือกองฟอน เอาไม้สะแกหรือไม้ไผ่วางเป็นพื้นแล้วเอาโลงศพตั้งข้างบน มีสัปเหร่อคอยเอาน้ำเลี้ยงไม่ให้โลงศพไหม้

    เกิดเลี้ยงน้ำไม่ทัน โลงก็จะไหม้ ทำให้ศพลุกขึ้นมานั่งเพราะกล้ามเนื้อและเส้นเลือดเกิดการผิดรูปอย่างฉับพลัน คนที่ตั้งท้องอยู่มีความลำบากในการรักษาสมดุลทางร่างกายและอารมณ์อยู่แล้วไปเห็นสภาพอย่างนั้นก็จะทำให้จิตใจไม่ดี อาจจะแท้งลูกได้

    แล้วเข็มกลัดซ่อนปลายเหน็บชายพกไปเกี่ยวอะไรด้วย เหตุผลก็คือสมัยก่อนนั้นเข็มกลัดซ่อนปลายเป็นของหายาก กว่าจะได้ต้องไปหยิบยืมชาวบ้านหลายบ้าน เมื่อพบคนหลายคนก็ได้รับคำเตือนหลายครั้ง ในที่สุดก็เลยเปลี่ยนใจไปเอง

    นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายแบบโบราณครับ ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์เสียทีเดียว แต่ซ่อนอุบายได้แนบเนียนนัก