Monday, June 23, 2008
อย่าขี่หมาฟ้าจะผ่า
By Joeadmin @ 11:33 AM :: 8603 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    "อย่าไปขี่มันนะลูก เดี๋ยวฟ้าจะผ่าเอา"

    เสียงลอยลมมาจากผู้ใหญ่ เมื่อเห็นเด็กเล็กขึ้นไปขี่หลังหมา ประหนึ่งเป็นม้าอาชาไนย

    อุบายนี้ความจริงก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนัก จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้หมากัดลูกหลานตัวเอง จึงปดว่าขี่หมาแล้วฟ้าจะผ่า เด็กกับหมานั้นคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล้กแต่น้อย ก็จะกระโดดขึ้นขี่หลัง บางทีบิดหูเหมือนคันเร่งมอเตอร์ไซค์ พอบิดหูหมา หมาก็จะเกิดความรำคาญหรือเจ็บ ก็อาจหันมากัดแขนของเด็กที่ขึ้นขี่หลัง

    เหตุที่ไม่พูดว่า "อย่าขี่หมา หมาจะกัด" เป็นอุบายอีกชั้นหนึ่งเพราะเด็กกับหมาจะคุ้นเคยกันและไม่กลัวกัน แต่กับฟ้าร้องฟ้าผ่า เด็กจะกลัว เพราะตั้งแต่เล็กๆ มาแล้วพอฟ้าผ่าเปรี้ยงจะวิ่งไปกอดแม่เลย ถ้าบอกว่าอย่าขี่หมาเพราะฟ้าจะผ่า เด็กจะกลัวมากกว่า บอกว่าหมาจะกัด

    รวมความแล้วเป็นเรื่องของอุบายครับ ธรรมชาติของสัตว์นั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ แต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรในสมัยนั้นก็เลยสร้างอุบายขึ้นมา เจตนาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานนั่นเอง