Monday, June 23, 2008
สะเดาะเคราะห์...ได้จริงหรือ
By Joeadmin @ 11:21 AM :: 4806 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    เชื่อกันเสียจริงจังว่าใครที่เข้าพิธีสะเดาะเคราะห์แล้ว เคราะห์ร้ายจะหายไปหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจากเคราะห์ร้ายเป็นเคราะห์ดีได้ด้วย

    เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครยืนยันได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แต่อธิบายได้ดีด้วยหลักจิตวิทยา โดยเฉพาะด้วยหลักคิดที่ว่า การที่เรายอมให้คนอื่นมาชี้ชะตาชีวิตเรา แสดงอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง
      -เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
      -เรามีความระแวงระวัง หรือความกังวล
      -เราอาจจะขาดการมองโลกในแง่ดีหรือความหวังต่ออนาคตจึงอยู่อย่างคนที่ปราศจากความหวัง
    
    การรอคอยให้ใครสักคนที่ตั้งตัวเป็นคนเหนือเรา หรือมีอิทธิพลเหนือเรา มาชี้นำชีวิตของเราว่าอีก ๓ เดือนข้างหน้าเราจะมีเคราะห์หรือจะมีโชคร้าย ต้องรีบสะเดาะเคราะห์เสียก่อนนั้น แสดงว่าเราหมกมุ่นกับการเชิงลบหรือการคิดร้าย เพียงรอให้คนอื่นมายืนยัน

    ในขณะที่สังคมของผู้เจริญนั้น มักจะนึกถึงความโชคดีและแง่ดีก่อนเสมอ

    การสะเดาะเคราะห์จึงช่วยบ้างในเรื่องกำลังใจ แต่อย่าลืมว่า เคราะห์ที่แท้ก็คือปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องแก้ด้วยหลักเหตุผลอย่างมีธรรมะ และด้วยหลักวิทยาศาสตร์ครับ