Tuesday, May 20, 2008
เขากวางอ่อน...ยาชูกำลังจริงหรือ
By Joeadmin @ 4:23 PM :: 7268 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

     นานนักหนาแล้วที่มนุษย์มองหายาชูกำลังหรือยาบำรุงกำลังทางเพศแบบที่เรียกกันพื้นๆ ว่ายาโด๊ป ทำให้เกิดการสนองความต้องการในรูปยาหรืออาหารชนิดต่างๆ มากมาย ไม่นานมานี้ดูเหมือนจะถึงคิวของเขากวางอ่อน ว่าเป็นยาโด๊ปเหลือกำลัง ซึ่งอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าจริงหรือไม่

     เขากวางอ่อน คือกิ่งของเขากวางที่เพิ่งงอก ภายในเขายังไม่เป็นกระดูกแข็งจึงมีเลือดปนอยู่ค่อนข้างมาก เขากวางอ่อนมีสีน้ำตาลอ่อนเป็นเงาสวยงาม วิธีที่คนมาทำเป็นยา คือตัดเขากวางอ่อนด้วยเลื่อย จากนั้นนำไปล้างและคั้นเลือดออกก่อนที่จะนำไปต้ม ระหว่างต้มก็คั้นเลือดอีกครั้ง นำไปตากแห้งหรืออบให้แห้ง เวลาขายจะหั่นเป็นชิ้นบางๆ การใช้เขากวางอ่อนทำได้หลายวิธีคือ ต้ม ตุ๋น หรือบดเป็นผง

     แต่ในด้านคุณค่าทางอาหาร เรากลับพบว่าในกระเทียมและพริกไทยมีมากกว่าเขากวางอ่อนเสียอีก เขากวางอ่อนจึงไม่ได้เป็นยาขนานมหัศจรรย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่กำลังใจว่ากินของดี

     ต้องพยายามอย่าปล่อยให้ความเชื่อมาอยู่เหนือเหตุผล โดยเฉพาะเมื่อกลายเป็นการทรมานสัตว์แล้ว ยิ่งควรหลีกเลี่ยง มาร่วมสร้างวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขดีกว่าครับ