Monday, May 12, 2008
ศาสตร์แห่งชุดทหาร
By Joeadmin @ 3:30 PM :: 6782 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

     เราเจนตากับภาพทหารในชุดพรางตัว หรือที่บางครั้งเรียกว่าชุดสนาม บางคนอาจจะนึกว่าลวดลายต่างๆ เป็นเรื่องของความสวยงามและศิลปะ ความจริงแล้วมีจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่านั้น และเป็นวิทยาศาสตร์มากด้วย

     ลายพรางที่ปรากฏบนชุดทหารมิได้มีไว้เพื่อสนองจินตนาการของผู้ออกแบบตามสมัยนิยม หรือตามใจดีไซเนอร์ การออกแบบที่ว่านี้อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์วิจัยจนนำไปสู่การผลิต ชุดพรางมีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักรบจึงต้องกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัว ประสิทธิภาพในการทำสงครามหรือการป้องกันตนเองจะได้มีมากขึ้น

     ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยชี้ว่าลักษณะภูมิประเทศคือสิ่งสำคัญในการกำหนดสีสัน เช่น ภูมิประเทศแบบป่าดิบร้อนชื้น จะออกแบบชุดให้มีสีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ ภูมิประเทศแบบทะเลทราย จะประกอบด้วยสีตาล และแซมด้วยดำและขาวเป็นบางส่วน เป็นต้น

     การพรางตนเองให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั้นเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เป็นยุทธวิธีที่สำคัญของทั้งคนและสัตว์ ความจริงมนุษย์เรียนรู้เรื่องจากสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งประสบความสำเร็จมาก่อนมนุษย์ในการพรางตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน นั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถจะหลีกพ้นอันตรายต่างๆ และสืบเผ่าพันธุ์มาถึงปัจจุบันนี้ได้ เพียงแต่มนุษย์สามารถใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากสัญชาตญาณได้ จึงน่าจะมีความสมบูรณ์กว่า