Monday, May 12, 2008
ปรากฏการณ์ซ้ำรอยเดิม
By Joeadmin @ 11:58 AM :: 6997 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

     ชาย ๑ : "พี่ไปออกกำลังกายกันเถอะครับ"
     ชาย ๒ : "เออเฮ้ย ! เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรอแป๊บนึงนะ แต่เอ๊! (นิ่งคิด) เหตุการณ์มันเหมือนเกิดขึ้นผ่านมาแล้วนะ ยุทธก็นั่งอยู่ตรงนี้คุยกับพี่นี่แหละ เอ๊ะ! มันเกิดอะไรขึ้นเนีย"

      ชาย ๑ : "จริงเหรอพี่"
      ชาย ๒ : "จริงซี่!"

 

     หลายคนเคยรู้สึกแบบนี้ เหตุการณ์ที่เคยเห็นมาแล้วหรือเคยสัมผัสมาก่อน แล้วกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง เหมือนอาการซ้ำรอยเดิม อาการแบบที่ชาวฝรั่งเศสใช้คำว่า เดจา-วู (de'ja' vu) อย่างนี้มีคำอธิบาย

    นักจิตวิทยาเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้มักเป็นคนที่มีความคิดยุ่งยากซับซ้อนมาก อาจจะเข้าข่ายฟุ้งซ่านก็ได้ คิดล่วงหน้าในเรื่องต่างๆ มาเป็นสิบๆ เรื่อง ยกตัวอย่างว่าเดินเข้ามาในห้อง เราคิดเรื่องต่างๆ นานา ติดตัวเข้ามาด้วย เราก็มองไม่ค่อยเห็นหรือมองไม่ชัดว่าห้องนี้คืออะไร สักครู่เราไปอีกห้องหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน มีม่านมีกระจก มีโต๊ะ ผู้คนแต่งตัวคล้ายๆ กัน อาจเกิดความรู้สึกว่าเราเคยมาที่นี่แล้ว ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย สมองของเราก็ทำงานอย่างนั้น

     ในที่สุดแล้ว เพราะมีความจำจากความคิดเดิมหลงเหลือมากไปหน่อยนั่นเอง