Monday, May 12, 2008
จดหมายลูกโซ่
By Joeadmin @ 10:32 AM :: 13094 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ถึงจะอยู่ในเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วการติดต่อกันและกันด้วยจดหมายก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของคน  แต่ถ้าวันดีคืนดีเกิดได้รับ "จดหมายลูกโซ่" ขึ้นมา เราจะรับมืออย่างไรดี

      จดหมายลูกโซ่มักเริ่มต้นด้วยความต้องการที่จะเผยแพร่หรือกระจายข้อมูลข่าวสารบางอย่าง แต่เพื่อให้รวดเร็วเป็นทวีและตรีคูณจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ และเรื่อยไปอย่างรวดเร็ว จึงขู่สำทับไว้ว่าหากผู้รับไม่ช่วยส่งต่อในอัตราเร่งและเพิ่มจำนวนอย่างที่ว่านั้น จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน หรืออาจจะโชคร้ายและแม้กระทั่งล้มตายได้

      มีการกล่าวอ้างถึงบุคคลสำคัญ ผู้มีชื่อเสียง หรือนักบวชในศาสนาอย่างเข้มข้น ครื้นแครง และออกจะน่าเชื่อถือ โดยปกติแล้วกรมไปรษณีย์โทรเลขมีระเบียบที่จะระงับการจ่ายพัสดุไปรษณีย์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผิดกฏหมายหรือทำลายความสงบสุขของประชาชน โดยเฉพาะการหลอกลวงให้ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลหรือมูลความจริง อย่างเช่นจดหมายลูกโซ่นี่เอง พัสดุไปรษณีย์อย่างนี้อาจถูกพิจารณาระงับการจ่ายโดยดุลพินิจของสำนักงานย่อย

      แต่ทุกวันนี้คนไม่กลัวจดหมายลูกโซ่เสียแล้ว เพราะมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทำให้รู้เท่ากันและใช้เหตุผลประกอบการกระทำมากขึ้น