Tuesday, May 06, 2008
ความเชื่อเรื่องตะกรุด
By Joeadmin @ 4:41 PM :: 7257 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ตะกรุดเป็นความเชื่อเก่าแก่อีกอย่างหนึ่งของคนไทย ที่เชื่อว่าทำให้ศักดิ์สิทธิ์และแคล้วคลาดจากภยันตราย ความจริงคืออะไรกันแน่

      การทำตะกรุดคือศาสตร์และทักษะแขนงหนึ่ง ผู้คนเชื่อกันว่าถ้านำแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงมาม้วน หรือลงอักขระก่อนแล้วจึงม้วน พร้อมกับเสกคาถาอะไรต่างๆ ลงไป เพื่อให้เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์และมีความอยู่ยงคงกระพัน แต่แท้ที่จริงนั้นไม่ต้องมีตะกรุดก็ได้ เพียงมีสติปัญญารู้เท่าทันสรรพสิ่งรอบข้างอย่างเดียวก็ดีกว่าผูกตะกรุดเยอะแยะ การพัฒนาสติปัญญาและเพิ่มความเชื่อมั่นย่อมดีกว่าเชื่อสิ่งของบางอย่างที่เป็นม้วนเล็กๆ นิดเดียว