Tuesday, May 06, 2008
นางกวัก
By Joeadmin @ 4:15 PM :: 5645 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      มีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าหากเราเปิดกิจการค้าขายขึ้น ควรมีนางกวักอยู่ในร้านเพราะนางจะช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น การค้าขายจะดีขึ้น

      เราจึงไปนมัสการถามพระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอมกัลยาโณ ที่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ความเชื่อดั้งเดิมโน้มใจให้เราเชื่อว่า นางกวักคือผู้กวักเงินกวักทอง และกวักลูกค้าเข้าร้าน แต่ท่านเจ้าคุณไม่เห็นด้วย ท่านมองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และให้ทัศนะว่า การค้าขายที่ดีนั้น "ต้องทำเลเป็น พูดเป็น หน้าตาแจ่มใส รู้ราคาและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด" ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของนางกวักเลย

      ถ้าเราคิดและเชื่ออย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มอีกเล็กน้อย เชื่อว่าชีวิตจะสดใสอย่างยั่งยืนครับ