Tuesday, May 06, 2008
บทพิสูจน์เหล็กไหล
By Joeadmin @ 2:27 PM :: 6543 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เหล็กไหลเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยมาช้านานในแง่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเหล็กไหลของแท้นั้นคืออะไร

      พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ อธิบายคำว่าเหล็กไหลไว้ว่า คือโลหะชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษขนาดเอาไฟเทียนลนก็จะไหลย้อนกลับออกมา แต่ความเชื่อของชาวบ้านไปไกลกว่านั้น คือเชื่อว่าเหล็กไหลมีอิทธิฤทธิ์วิเศษ เช่น อธิษฐานให้ยืดหดได้ ยิงด้วยปืนจะยิงไม่ออก เป็นต้น

      ส่วนเหล็กไหลในกระบวนการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงสะเก็ดดาวหรือเศษของลูกอุกกาบาตที่พุ่งชนโลก และหลอมละลายลงเมื่อเกือบประมาณ ๑ ล้านปีก่อน เหล็กไหลมีคุณสมบัติคล้ายนิล สามารถนำไปเจียระไนเป็นเครื่องประดับได้ บางคนนำไปประดิษฐ์เป็นดวงเนตรของพระประธานในโบสถ์

      เคยมีคนเล่าว่า มีผู้ค้นพบวัตถุประหลาดสีดำ และสามารถตัดให้ขาดด้วยเทียนไขและน้ำผึ้ง บางคนสรุปทันทีว่านั่นคือเหล็กไหล  ครั้นเกิดการวิเคราะห์และพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยนำบางส่วนของวัตถุประหลาดนั้นไปบด พบว่าวัตถุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแก้วซิลิเกต อันเกิดจากหลอมละลายของชั้นดินและชั้นทรายในเปลือกโลก มิใช่เหล็กไหลตามชื่อที่นิยมเรียกขานกัน

      เหล็กไหลจึงเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ มิได้เกิดจากเนรมิตแต่อย่างใด ส่วนความพิสดารพันลึกในการทำพิธีตัดเหล็กไหลด้วยเทียนหรือเส้นผมนั้นเป็นเรื่องสนองจินตนาการที่คนมีล่วงหน้า หรือเป็นการใช้ทักษะมายากลมากกว่าอย่างอื่น เหตุจูงใจนั้นก็ชัดเจนว่า ยิ่งทำให้วัตถุชิ้นนั้นพิสดารมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้นเท่านั้น

      บทสรุปที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยครับ