Tuesday, May 06, 2008
โค้งอาถรรพ์
By Joeadmin @ 2:10 PM :: 4214 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เวลาท่านเดินทางไปตามท้องถนน เคยสังเกตเห็นศาลเพียงตาเล็กๆ ตามโค้งถนนบ้างไหมครับ ว่ากันว่าโค้งไหนที่มีศาลเพียงตาแบบนี้หลายๆศาล จุดนั้นคือจุดอาถรรพ์ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ  ชาวบ้านมักเรียกโค้งตรงนั้นอย่างขนลุกขนพองว่า  โค้งอาถรรพ์ 

      ช่วงถนนที่มีความโค้งมากมักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีทั้งคนตาย บาดเจ็บ และทรัพย์สินสูญสลาย ชาวบ้านมักเกิดจินตนาการมากมายขึ้น เช่น  ภูติผีมารอคอยที่จะนำวิญญาณคนอื่นไปอยู่ด้วยกัน ฯลฯ ว่าแล้วก็สร้างศาลเพียงตาเพื่อเป็นที่พักอาศัยของวิญญาณเหล่านั้น นัยว่าเป็นการเอาใจผู้มีอำนาจ

      คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นั่นชัดเจนว่า อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์แต่ประการใดเลย อุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุหลักสามประการ คือ
-สภาพถนนที่มีความโค้งมาก
-รถยนต์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์และขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง
-ผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เช่น มึนเมา ขาดสมาธิ เพราะใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับขี่ เจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ

      ความอาถรรพ์ของโค้งจึงเป็นเพียงความเชื่ออันเกิดจากฤทธิ์ ความกลัว สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุคือ คน ถนน และรถครับ