Tuesday, May 06, 2008
ตัวเงินตัวทอง...ลางร้ายและอัปมงคลทั้งปวง
By Joeadmin @ 1:58 PM :: 6099 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ชื่อของตัวเงินตัวทอง ฟังแล้วก็เป็นมงคลดี แต่ทำไมตัวเงินตัวทองถึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของลางร้ายและสิ่งอัปมงคลไปได้ จนหลายคนกลัวนักทีเดียว

      ตัวเงินตัวทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เหี้ย เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีธรรมชาติชอบกำจัดซากเน่าเสีย คือกินของเน่าเสียเป็นอาหาร สัตว์ชนิดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอัปมงคลก็เพราะชอบคลุกคลีกับสิ่งเน่าเหม็น ถือกันว่าเป็นสิ่งไม่ดีงาม

      ความจริงแล้วตัวเงินตัวทองเป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีธรรมชาติเช่นนั้น และช่วยทำประโยชน์อย่างมากด้วยการกำจัดซากสิ่งมีชีวิตหลายชนิด รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากเข้าใกล้ ตัวเงินตัวทองจึงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดให้ชีวิตของเราเกิดลางร้ายหรืออัปมงคลแต่อย่างใด