Tuesday, May 06, 2008
หนังตากระตุก...ขวาร้ายซ้ายดี
By Joeadmin @ 1:35 PM :: 11482 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      แหม...วันนี้หนังตาด้านขวาเกิดกระตุกขึ้นมา จำได้ว่าเขาพูดกันขวาร้ายซ้ายดี เราควรจะวิตกกังวลหรือเปล่านะวันนี้ อาการหนังตากระตุกเกิดจากสาเหตุสองอย่างคือ ความคิดและอารมณ์ ในด้านความคิดนั้น เมื่อเรามีความเคร่งเครียดและคิดมากในเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องเงิน หรือ เรื่องอื่นๆ จะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ระบบประสาทและเส้นประสาท ทำให้เส้นประสาทบริเวณหนังตาและนิ้วมือขวากระตุกเบาๆ  ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกหงุดหงิดหรือวุ่นวายใจ จะส่งผลทำให้หนังตาและนิ้วมือด้านซ้ายกระตุกเบาๆ

      จึงกลายเป็นความเชื่อของเราว่า หนังตากระตุกเป็นลางบอกเหตุว่าขวาร้ายซ้ายดี ความจริงแล้วหนังตากระตุกนั้นเป็นกิริยาที่เกิดตามความคิดและอารมณ์ของเรา ไม่ใช่เกิดนำ จึงใช้เป็นสัญญาณบอกเหตุเภทภัยอะไรไม่ได้ครับ