Tuesday, May 06, 2008
ลอดท้องช้าง...ทางรอดจริงหรือ
By Joeadmin @ 11:54 AM :: 8854 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      คนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคล จึงนำมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการลอดท้องช้างของหญิงมีครรภ์

      การลอดท้องช้างเกิดจากความเชื่อที่ว่า ใครกล้าลอดท้องช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่น่าเกรงขามได้ ก็จะรอดพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้  ผลกระทบของการลอดท้องช้างอาจมองได้สองมุม

      ในด้านความปลอดภัยก็น่าวิตก โอกาสที่ผู้ลอดจะต้องเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็มีสูง หากว่าช้างเชือกนั้นอยู่ในอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างใกล้ชิด หรือการลอดท้องช้างท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อึกทึกครึกโครม ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยง  อีกมุมหนึ่งคือในแง่ความเมตตาสัตว์ การนำช้างมารับใช้มนุษย์อย่างนี้นับเป็นการใช้งานช้างที่ไม่ค่อยถูกต้องตามอรรถประโยชน์ของช้างเท่าใดนัก

      เพราะฉะนั้นถึงการลอดท้องช้างอาจจะส่งผลดีในแง่กำลังใจอยู่บ้าง แต่ก็มีผลกระทบโดยตรงอย่างที่ได้บอกไปแล้ว การแก้ปัญหาชีวิตของเรานั้น เราควรมองย้อนไปที่ต้นเหตุของปัญหา แล้วแก้ไขอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน อีกนัยหนึ่งคือแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเอง