Tuesday, May 06, 2008
กินขนมจีนตอนเย็นจะท้องเสียจริงหรือ?
By Joeadmin @ 10:32 AM :: 5439 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ในทุกสังคมจะมีความเชื่อมากมายในชีวิตประจำวันเช่นเรื่องอาหารและการกินที่บางคนมีความเชื่ออย่างจริงจังว่าอาหารบางอย่างต้องรับประทานให้ถูกเวลา ถ้าผิดเวลาแล้วสุขภาพจะเสียได้ อย่างบางคนเชื่อว่าห้ามรับประทานขนมจีนในตอนเย็น เพราะท้องจะเสีย  ความเชื่อนี้อธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่

      อาการท้องเสียหรือท้องเดินของคนเรา ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หรือยิ่งกว่านั้นคือบูดเสีย ขนมจีนซึ่งเป็นของหมักและถูกทิ้งจนถึงเวลาเย็นค่ำ ก็อาจได้รับเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่จากการปกปิดไม่ดีพอ  เพราะอยู่ในสภาพความเสี่ยงมากกว่าเมื่อทำแล้วรับประทานทันที

      หรือในบางครั้งเมื่อซื้อแล้วนำไปเก็บอย่างไม่ถูกวิธี เช่น ใส่ภาชนะที่ไม่สะอาดหรือไม่มิดชิด ฯลฯ หรือเกิดปัญหาจากเครื่องปรุงอื่นๆ เช่น น้ำยา น้ำพริก หรือสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ไม่สะอาด เหล่านี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ท้องเสียได้ทั้งนั้น การรับประทานขนมจีนในตอนเช้าหรือกลางวันก็อาจสร้างปัญหาอย่างเดียวกันได้ หากเข้าข่ายที่ได้กล่าวนี้

      ปู่ย่าตายายมักมีฉลาดแบบคนโบราณ คือสร้างกุศโลบายหรือเป็นอุบายที่เป็นกุศลขึ้นมาในรูปความเชื่อบางอย่างเพื่อปกป้องคนในครอบครัวของตน แต่เมื่อเติมข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปด้วย ก็จะเพิ่มความเข้าใจและเปลี่ยนสภาพจากความเชื่อมาเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยก็จะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น