Wednesday, April 30, 2008
เหตุใดหิ่งห้อยจึงต้อง คู่กับต้นลำพู
By Joeadmin @ 4:39 PM :: 5157 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      หิ่งห้อยเป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดเล็ก สามารถทำแสงกระพริบได้ในเวลากลางคืน หิ่งห้อยได้ชื่อว่าเป็นแมลงที่ให้ความสวยงามยามราตรี ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าหิ่งห้อยมักจะเกาะอยู่บนต้นลำพู จึงเกิดข้อสงสัยว่าหิ่งห้อยจะเกาะอยู่แต่เฉพาะบนต้นลำพูเท่านั้นหรือ

      สุรเชษฐ  จามรมาน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายว่า หิ่งห้อย เป็นแมลงปีกแข็ง และ ชอบออกหากินตอนกลางคืน แหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยคือ ตามพุ่งไม้ ตามที่ชุ่มชื้นใกล้หนองน้ำ หรือตามลำธารที่มีน้ำใสสะอาด และที่สำคัญต้องเป็นน้ำนิ่ง รวมไปถึงบริเวณป่าโกงกาง  ในระยะตัวเต็มวัยหิ่งห้อยมักจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆ ซึ่งต้นไม้ที่หิ่งห้อยชอบเกาะส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดเล็ก ผิวเรียบ ไม่มีขนทำให้ระคายเคืองต่อตัวหิ่งห้อย เช่น ต้นลำพู ตันลำแพน โพทะเล ต้นฝาก ต้นแสม ต้นสาคู และต้นเหงือกปลาหมอ เป็นต้น

      แต่เรามักจะเห็นหิ่งห้อยเกาะอยู่บนต้นลำพูเป็นส่วนใหญ่ มีข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่หิ่งห้อยชอบเกาะบนต้นลำพูเนื่องจากต้นลำพูเป็นต้นไม้ใหญ่ มีพุ่มใบหนา และมีใบขนาดเล็กเหมาะสำหรับหิ่งห้อยที่โตเต็มวัยเกาะเพื่อผสมพันธุ์ และเป็นที่ที่เหมาะสำหรับตัวอ่อนอยู่อาศัย เพราะลักษณะโดยทั่วไปของต้นลำพูคือรากของต้นลำพูจะอยู่เหนือพื้นดินระดับที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเมื่อน้ำทะเลขึ้น น้ำทะเลก็จะท่วมต้นลำพู แต่ก็มีรากบางส่วนที่น้ำทะเลไม่สามารถท่วมถึง  ตัวหนอนของหิ่งห้อยก็จะหนีน้ำขึ้นไปอยู่ในส่วนที่น้ำท่วมไม่ถึง จากสาเหตุผลที่กล่าวมาทำให้ทราบว่าเหตุใดหิ่งห้อยจึงชอบเกาะอยู่บนต้นลำพู แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพบหิ่งห้อยเกาะอยู่เฉพาะบนต้นลำพูเท่านั้น เรายังสามารถพบหิ่งห้อยบนต้นไม้ชนิดอื่นๆ ได้อีกตามที่กล่าวมาข้างต้น

TIPS   คนจีนและคนบราซิลในอดีต มักจับหิ่งห้อยมาใส่ขวดแก้วเพื่อใช้แทนตะเกียงโดยใช้หิ่งห้อยขนาดโตเต็มที่ประมาณ 6 ตัวก็สามารถให้แสงสว่างมากพอที่จะอ่านหนังสือตอนกลางคืนได้เลยทีเดียว