Wednesday, April 30, 2008
สัตว์เผือก...ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ
By Joeadmin @ 4:00 PM :: 8228 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง คือเรื่องของสัตว์เผือก ไม่ว่าจะเป็นจระเข้เผือก กบเผือก หรืองูเผือก สัตว์เผือกเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพถูกหลอกให้เสียเงิน เสียทอง เพื่อจะได้สัตว์เผือกเหล่านี้ไปบูชา ตามหลักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าสัตว์เผือกเหล่านี้เกิดจากสาเหตุใด

      น.สพ. ชิษณุ  ติยะเจริญศรี หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต อธิบายว่า สีผิวของสัตว์เกิดจากสารที่อยู่ในผิวหนังเรียกว่า melanin pigment ซึ่งสารนี้จะอยู่ในเซลล์ของผิวหนังของสัตว์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมของสัตว์ สัตว์เผือกเกิดจากสารเมลานินในผิวหนังทำงานผิดปกติตามหลักทางพันธุกรรมแล้วเรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นว่าการกลายพันธุ์ เมื่อเกิดกระบวนการกลายพันธุ์แล้วก็จะทำให้สีในตัวสัตว์หายไป โดยปกติแล้วสัตว์เผือกจะค่อนข้างมีอายุสั้น สาเหตุเกิดจากแสงอาทิตย์ที่ทำปฏิกิริยาต่อผิวหนังของสัตว์

      เพราะสารเมลานินจะช่วยป้องกันแสงทำให้ผิวหนังของสัตว์ไม่อักเสบ และสาเหตุต่อมาคือการถูกล่า โดยปกติแล้วงูจะมีสีดำหรือสีที่ใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อม เมื่องูเกิดการกลายพันธุ์สิ่งที่เกิดขึ้นคืองูจะไม่สามารถหนีนกฮูกได้ ซึ่งในเวลากลางคืนนกฮูกจะมองเห็นสีขาวได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยว หรือกาก็จะจับงูเผือกได้ สัตว์เผือกไม่ใช่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ตามหลักของวิทยาศาสตร์ยังไม่มีบันทึกว่า สัตว์เผือกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และยังไม่เคยพบว่ามีใครได้ประโยชน์หรือได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากสัตว์เหล่านี้เลย

      สรุปว่าสัตว์เผือกคือสัตว์ที่มีลักษณะด้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะพิจารณาจากอีกด้านและมองว่าสัตว์ที่กลายพันธุ์เหล่านี้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ คำอธิบายนี้คงจะช่วยให้การถูกล่อลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพลดลง

TIPS   Xanthochroism คือ อาการผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากการเพิ่มรงควัตถุ zooxanthin ทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เรียกสัตว์เผือกเหลืองนี้ว่า Lutino ซึ่งคล้ายกับสัตว์ผิดปกติแบบเผือก