Tuesday, April 29, 2008
รังสียูวี และ ค่า SPF คืออะไร
By Joeadmin @ 12:59 PM :: 4623 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เรามักจะได้ยินคำว่ารังสียูวีบ่อยๆ เมื่อพูดถึงรังสียูวีก็มักจะพูดคำคำหนึ่ง นั่นคือคำว่า SPF ในบทนี้จะมาทำความรู้จักกับรังสียูวี และค่า SPF กันให้มากขึ้น

     รศ.ดร.พิเชษฐ์  ลิ้มสุวรรณ อธิบายว่า รังสียูวีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามปกติคนส่วนใหญ่มักจะชินกับแสงแดด ซึ่งแสงแดดจะมีความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร ส่วนรังสียูวีจะมีความยาวคลื่นอยู่ใน ระหว่าง 200-400 นาโนเมตร หมายความว่ารังสียูวีมีความยาวคลื่นต่อจากความยาวคลื่นแสง 200-400 นาโนเมตร นอกจากนี้รังสียูวียังแบ่งออกเป็นรังสียูวีเอ รังสียูวีบี และรังสียูวีซี โดยแบ่งตามความยาวคลื่น โดยความยาวคลื่น 200-290 นาโนเมตร เรียกว่า รังสียูวีซี ความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตรเรียกว่า รังสียูวีบี และความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตรเรียกว่า รังสียูวีเอ ซึ่งความยาวคลื่นยิ่งสั้นพลังงานยิ่งสูง นั่นหมายความว่ารังสียูวีซีจะมีพลังงานสูงกว่ารังสียูวีบีและรังสียูวีเอ และรังสียูวีเอมีพลังงานต่ำกว่า รังสียูวีบี นั่นคือรังสียูวีเอจะทะลุทะลวงผ่านผิวหนังน้อยกว่ารังสียูวีบี เช่น รังสียูวีเอแค่ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น

     แต่รังสียูวีบีจะทะลุลงไปถึงบริเวณชั้นผิวหนังแท้และทำให้เกิดผิวไหม้ได้ ที่เรียกว่าแดดเผา (sunburn) รังสียูวีซึส่วนใหญ่จะมาไม่ถึงพื้นผิวโลก  เพราะจะถูกดูดกลื่นโดยชั้นบรรยากาศ ดังนั้นบริเวณพื้นผิวโลกจึงมีเฉพาะรังสียูวีเอกับรังสียูวีบีเท่านั้น สำหรับค่า SPF ซึ่งโฆษณาตามครีมกันแดดทั่วๆ ไปจะใช้ป้องกันรังสียูวีบีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งค่า SPF ที่ปรากฏข้างกล่องครีมกันแดดนั้นหมายความว่าอย่างไร คำตอบคือ SPF = 8 หมายความว่าถ้าผิวหนังของคนเราถูกแสงแดดเป็นเวลานานประมาณ 30 นาที ก็เกิดรอยไหม้หรือผื่นแดง ถ้าใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 8 หมายความว่าผิวของเราสามารถทนแสงแดดได้เป็น 8 เท่า คือปกติทนได้ 30 นาทีเมื่อใช้ครีมกันแดดนี้ก็จะทนได้นาน 4 ชั่วโมงเป็นต้น

TIPS
การได้อยู่กลางแสงแดดจะทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่น เนื่องจากมีการหลั่งของสาร Endorphin และร่างกายยังต้องการวิตามินดีจากแสงแดดเพื่อเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรง โดยเฉพาะในวัยเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากปริมาณวิตามินดีจากอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้นควรได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละ 15-30 นาทีสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งในเวลาเช้าหรือบ่ายที่แสงแดดปานกลาง