Monday, April 28, 2008
รถไฟใต้ดิน...วิทยาศาสตร์น่ารู้
By Joeadmin @ 4:51 PM :: 13234 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ปัจจุบันคนนิยมใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดินมีหลักในการเดินรถและใช้เทโนโลยีอะไรในการควบคุมการเดินรถ

      คุณนรชัย เยาวขันธ์ ผู้จัดการหมวดงานควบคุมการเดินรถ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า รถไฟฟ้าใต้ดินจะวิ่งตามตารางเวลา แต่ตารางเวลานี้มิใช่ตารางเวลาทีติดอยู่ที่หน้าบอร์ดที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ตารางเวลนี้เป็นข้อมูลที่โหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์และพนักงานขับรถพยายามขับรถให้เป็นไปตามตารางเวลานั้น เช่น ตารางเวลาบอกว่ารถจะต้องเข้าสถานีบางซื่อ เวลา 10.15 น. รถไฟก็จะมีกลไกเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติเพื่อให้รถไฟเข้าไปจอดที่ชานชาลาบางซือเวลา 10.15 น. ตามที่ปรากฏในตารางเวลา ในกรณีที่ผู้โดยสารมีจำนวนมาก รถไฟอาจจะต้องจอดที่ชานชาลาใดชานชาลาหนึ่งเป็นเวลานาน

      ซึ่งอาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน แต่เมื่อรถไฟออกจากชานชาลาแล้วรถไฟก็อาจวิ่งเร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้กำหนด โดยพนักงานที่ควบคุมรถไฟจะทำหน้าที่เพียงดูการขึ้น-ลงของผู้โดยสารให้เรียบร้อย จากนั้นก็กดปุ่มปิด-เปิดประตู และกดปุ่มเพื่อให้รถไฟฟ้าออกจากชานชาลาในเวลาปกติ รถไฟฟ้าใต้ดินมีข้อจำกัดพิเศษคือมีประตูกั้นชานชาลา ถ้ารถไฟฟ้าจอดผิดตำแหน่งนิดเดียว ประตูของรถไฟฟ้าก็จะไม่ตรงกับประตูชานชาลา  เพราะฉะนั้นตำแหน่งของการจอดรถไฟฟ้าต้องแม่นยำมาก ซึ่งความแม่นยำนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลว่าขบวนรถไฟเข้าสู่ตำแหน่งที่จะต้องจอดแล้วรถไฟก็จะหยุดแล้วก็เปิดประตูที่กั้นชานชาลากับประตูรถไฟให้ตรงกัน

TIPS   ลอนดอนอันเดอร์กราวนด์ (London Underground) คือรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกของโลก โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1854 และเปิดให้บริการในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1863 หรือกว่า 144 ปีล่วงมาแล้ว