Monday, April 28, 2008
ทรายอะเบท...คืออะไร และ ทำจากทราย ใช่หรือไม่
By Joeadmin @ 1:07 PM :: 17218 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      กระทรวงสาธารณสุขได้นำทรายอะเบทมาใช้เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ทรายอะเบทคืออะไรแตกต่างจากทรายที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปหรือไม่อย่างไร

      พ.ญ.มนทิรา  ทองสาริ นายแพทย์ 9 วช.ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อธิบายว่า ทรายอะเบทเป็นชื่อทางการค้าซึ่งความจริงแล้วทรายอะเบทเป็นเม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมี ในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายเคมีฟอส แทนคำว่า ทรายอะเบท สารเคมีฟอสเป็นสารเคมีสังเคราะห์โดยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ สารเคมีฟอสออกพิษรุนแรงแรงต่อลูกน้ำของยุง หรือแมลงหวี่ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติด้านนี้ของสารเคมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารนี้มีการผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น ผลิตในรูปแบบน้ำ ผงหรือเป็นเม็ด

      แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือการนำสารเคมีฟอสมาเคลือบเม็ดทรายที่เรียกว่าทรายทรายเคมีฟอส หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายอะเบท ซึ่งส่วนใหญ่เม็ดทรายที่เคลือบมีสารออกฤทธิ์ 1% หรือ 2% เวลาใช้จะต้องนำไปใส่ในน้ำ อัตราส่วนการใช้ คือ ทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร โดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์แยกต่างหาก ซึ่งสัดส่วนการใช้ทรายอะเบทจะมีสัดส่วนปรากฏอยู่ในแต่ละซอง

TIPS   เมื่อใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขังจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน