Monday, April 28, 2008
เทคโนโลยีในโลกภาพยนตร์ จะเป็นจริงได้หรือไม่
By Joeadmin @ 9:52 AM :: 5226 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      เทคโนโลยีที่ปรากฏในหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์หรือที่ปรากฏในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นั้น แต่ละครั้งเราก็อดที่จะถามตัวเองไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่ หรือเป็นแค่จินตนาการสนุกๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทีเดียว เพราะภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือหนังสือวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนหน้านี้

     รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ และนักเขียน อธิบายว่า เทคโนโลยีหลายอย่างที่ปรากฏในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในอดีตนั้น ปัจจุบันได้กลายเป็นความจริงขึ้นมา เช่น เครื่องบิน เรือดำน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เคยปรากฎในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในอดีตได้รับการพัฒนาไปไกลมากยิ่งขึ้น ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เรื่อง Star Trek มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การที่ยานอวกาศ Enterprise สามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ ในภาพยนตร์อธิบายว่า สาเหตุที่ยาน Enterprise สามารถเดินทางเร็วกว่าแสงได้ก็เพราะว่ายาน Enterprise ใช้ระบบขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานสูงจากปฏิกิริยาระหว่างสสารกับปฏิสสาร

      แต่ถ้าถามว่ายานอวกาศเดินทางด้วยความเร็วปกติน้อยกว่าแสง หรือเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงได้หรือไม่ ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ ถ้าศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่ายาน Enterprise สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงนั้นพบว่า ยาน Enterprise ไม่ได้เดินทางได้เร็วกว่าแสงโดยตัวมันเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบขับเคลื่อนของยานอวกาศมีผลต่ออวกาศรอบข้าง ทำให้อวกาศเกิดการบิดเบี้ยว บิดงอ จนยานอวกาศเคลื่อนที่ทะลุจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้ทำให้ย่นระยะเวลาได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงคล้ายกับว่าระบบขับเคลื่อนของยาน Enterprise ทำให้อวกาศโดยรอบนี้บิดงอจนย่อให้ยานมีขนาดเล็กลงและทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ อาจจะพัฒนามาจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็เป็นได้


TIPS
"ภาพยนตร์" นั้น มีอยู่ในความคิดฝันของมนุษย์ทั่วโลกมานานแสนนานแล้ว สันนิษฐานว่าในชั้นแรกก็เป็นการใช้มือเล่นเงาให้เกิดรูปร่างต่างๆ ที่เคลื่อนไหวได้ที่หน้ากองไฟ โดยมีผนังถ้ำเป็นจอฉาย ในสมัยต่อๆ มาก็มีการเขียนภาพที่มีลักษณะอาการต่อเนื่องกันลงในสมุดทีละหน้า หรือบ้างก็เขียนไว้บนพัดที่มีสองด้าน เมื่อพลิกสมุดหรือหมุนพัดเร็วๆ ก็จะได้ภาพที่ดูเคลื่อนไหวได้