Wednesday, April 23, 2008
นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
By Joeadmin @ 2:48 PM :: 4080 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      นาโนเทคโนโลยีเรียกสั้นๆ ว่านาโนเทค ซึ่งคำนี้คงจะเริ่มคุ้นหูกันพอสมควร เพราะมีการพูดถึงนาโนเทคโนโลยีตามสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจว่านาโนเทคโนโลยีคืออะไร  และเพราะเหตุใดนาโนเทคโนโลยีจึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

      ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อธิบายว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นคำที่เราคุ้นหูกันมากในปัจจุบัน ซึ่งนาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีของการประยุกต์สิ่งของขนาดจิ๋วระดับนาโนเมตร หรือที่เรียกว่า นาโนศาสตร์ ศาสตร์นี้เป็นสหวิทยาการที่รวมความรู้ด้านต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มารวมกัน จากนั้นนำมาประยุกต์ใช้ โดยที่การประยุกต์ใช้นั้นเน้นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ และสามารถควบคุมวิธีการประยุกต์ได้  เพื่อทำให้เกิดสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ นั่นก็คือคำจำกัดความกว้างๆ ของคำว่านาโนเทคโนโลยี

      ซึ่งขนาดเล็กมากในเทคโนโลยีนาโน หมายถึงระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) ถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเราเช่น เส้นผมซึ่งมีขนาด 0.1 มิลลิเมตร 1 นาโนเมตรจะเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ 100,000 เท่า นาโนเทคโนโลยีได้เริ่มขึ้นมาเป็นเวลาพันปีมาแล้ว โดยในสมัยอิยิปต์โบราณได้มีการนำทองแดงมาเผา จากนั้นก็นำทองแดงที่เผาไฟบดจนได้ผงทองแดงที่เปล่งแสงสีฟ้า นั่นคือครั้งแรกที่ มนุษย์รู้จักนำอนุภาพขนาดเล็กมาทำให้มีสมบัติเรืองแสงพิเศษแล้วนำมาทาบนหน้ากากของฟาร์โรห์ ปัจจุบันมีการนำคำว่านาโนมาประยุกต์และรวมกับหน่วยวัดที่เรียกว่า นาโนเมตร ซึ่งบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยี คือ ริชาร์ด ฟายน์แมน (Richard Feynman) นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันและได้รางวัลโนเบลในปี พ.ศ. 2508

TIPS   นาโนเทคโนโลยี เกิดขึ้นที่ห้องแล็บจองซีร็อกซ์ ที่ชื่อว่า PARC (Xerox ' s Palo Alto Research Center) ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านต่างๆของโลกในปัจจุบัน